Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej | Wydział Nauk Społecznych

Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej

Telefon: +48 58 523 45 33
Symbol: 
7138

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci