fbpx Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej | Wydział Nauk Społecznych

Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej | Wydział Nauk Społecznych

Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej

Telefon: +48 58 523 45 23, +48 58 523 45 24
Symbol: 
7134

Kierownik Zakładu

Profesorowie

Adiunkci

Asystenci