Zakład Dziennikarstwa i Mediów | Wydział Nauk Społecznych

Zakład Dziennikarstwa i Mediów

Telefon: +48 58 523 45 33
Symbol: 
7140

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci