Zakład Antropologii Obrazu | Wydział Nauk Społecznych

Zakład Antropologii Obrazu

Telefon: +48 58 523 44 48
Symbol: 
7141

Kierownik Zakładu

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci