fbpx Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa | Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 45 15
E-mail: ifis@ug.edu.pl
Symbol: 
710A

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dziennikarstwa

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Filozofii

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych Socjologii

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Asystenci

Specjaliści

Redaktorzy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy

Pracownicy biblioteczni