Sekcja Współpracy Międzynarodowej (International Office) | Wydział Nauk Społecznych

Sekcja Współpracy Międzynarodowej (International Office)

pok. 515 Rektorat UG
Telefon: +48 58 523 23 04, +48 58 523 24 60
Symbol: 
R61B