fbpx Artpad | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Artpad

ARTPAD: Achieving Resilience through Play and Drama

Autor: 
Adam Jageiłło-Rusiłowski

ARTPAD: Achieving Resilience through Play and Drama (2015-1-UK01-KA201-013630)

The aim of the project is to carry out research activities in the participating countries, identify and describe best practices and then develop two publications and training scheme to support the use of drama and play with young people at risk of school drop out and social exclusion to strengthen their resilience.

Faculty of Social Sciences project team: Adam Jagiello-Rusilowski, PhD (Project manager and contact person – arusil@ug.edu.pl ), Paulina Pawlicka, PhD (Head Researcher), Katarzyna Wajszczyk, PhD and Marta Jurczyk (researchers and admin) is responsible for developing and piloting an innovative academically accredited course in building resilience through drama and play  for teachers and youth workers. More info about the consortium activities at:  http://artpad.epraxis.co.uk/


Dissemination event

erasmus plus                                                                                            

artpad

Z a p r a s z a m y

 

na seminarium o badaniach nad rezyliencją dla praktyków dramy i animatorów zabawy

 

Bezpłatne spotkanie dla nauczycieli, praktyków pracujących z dziećmi i młodzieżą

 

W dniu 30 maja 2017r o godz. 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych w Sali teatralnej S 427 odbędzie się spotkanie szkoleniowo- informacyjne z realizatorami projektu ARTPAD w ramach europejskiego programu Erasmus+. Celem projektu jest wzmacnianie odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży z zastosowaniem dramy i zabawy.Zajęcia wykładowe i warsztatowe skupione będą wokół tematyki wybranych sposobów poprawy jakości życia dzieci i młodzieży zmagających się z wyzwaniami w szkole, grupie rówieśniczej i w rodzinie. Organizatorzy opowiedzą o rezyliencji (prężności psychicznej), wzbudzającej rosnące zainteresowanie naukowców i praktyków. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną innowacyjne metody wspierania rezyliencji w sytuacjach kryzysowych. Organizatorzy i uczestnicy poszukają odpowiedzi na ważne dla rozwoju i przyszłości młodego człowieka pytania :

  • Jak uczestnicząc w dramie i zabawie dzieci rozwijają oraz wzmacniają swoje kompetencje?
  • Dlaczego drama i zabawa są ważne dla odporności psychicznej i dla podejmowania życiowych wyborów na tym etapie życia?
  • Jakie znaczenie ma rezyliencja dla angażowania się w edukację formalną i nieformalną?

 

Termin/Miejsce: 30.05.2017, godz. 16.00-19.00 / Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych,  sala teatralna s427.

 

Zapisy: Adam Jagiełło-Rusiłowski – arusil@ug.edu.pl 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 maja 2017 roku, 15:47