fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA SEM. LETNI 2016/17

Doktoranci którzy nie składali jeszcze wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku Akadem. 2016/17, mogą złożyć wnioski na semestr letni do dnia 10.02.2017 r.  (w oparciu o osiągnięcia za rok akademicki 2015/16 –szczegółowe kryteria oraz wzór wniosku  są dostępne w zakładce stypendia).
Nie dotyczy to osób które złożyły wnioski w październiku 2016 r – te osoby będą miały przedłużone stypendium w oparciu o dotychczasowy wniosek oraz doktorantów z Socjologii i Filozofii którzy w tym semestrze kończą 1 rok studiów -  termin składania wniosków na 2 rok studiów zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 stycznia 2017 roku, 10:46

DODATKI GRUDNIOWE DO STYPENDIÓW

W grudniu zostały przyznane jednorazowe dodatki do stypendiów:

  •  dodatek do stypendium projakościowego - 120 zł
  •  dodatek do stypendium socjalnego - 400 zł
  •  dodatek do stypendium socjalnego zwiększonego - 500 zł
  •  dodatek do stypendium specjalnego - 408 zł
  •  dodatek do stypendium dla najlepszych doktorantów - 400 zł
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 grudnia 2016 roku, 11:34

Terminy odbioru decyzji stypendialnych dla doktorantów w sem. zimowym 2016/17

Autor: 
Joanna Walczyk

Styp. doktoranckie, projakościowe i dla najlepszych doktorantów - 2-15.11.2016

Styp. socjalne, specjalne i zapomogi - 4-15.11.2016

Decyzje doktoranckie pozytywne i odmowne należy odbierać w pokoju S - 408 w godzinach pracy dziekanatu tj. wtorek, środa i piątek w godzinach 10-14.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 listopada 2016 roku, 9:22

PRZYZNANE STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW WNS W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Autor: 
Joanna Walczyk

Listy przyznanych stypendiów znajdują się TUTAJ

Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach, szukają się Państwo po numerze albumu.

Stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów i zapomogi zostaną wypłacone w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik.

Stypendia doktoranckie i projakościowe zostaną wypłacone w listopadzie z wyrównaniem od października.

Uwaga, od 1 listopada 2016 r  wzrósł próg dochodowy uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego i wynosi 1051,70 zł netto. Osoby które nie otrzymały stypendium socjalnego z powodu zbyt wysokiego dochodu lub nie składały jeszcze wniosków mogą to zrobić w listopadzie.

Decyzje stypendialne można będzie odbierać w dziekanacie spraw socjalnych od przyszłego tygodnia, o dokładnym terminie zostaną Państwo powiadomieni mailowo. Proszę pamiętać, że wszelkie odwołania mogą Państwo składać dopiero po odebraniu decyzji stypendialnej.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 października 2016 roku, 8:04

STYPENDIA PRZYZNANE DOKTORANTOM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FILOZOFII I SOCJOLOGICZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH - SEMESTR LETNI 2015/16

Autor: 
J. Walczyk

Lista osób którym przyznano stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej Doktorantów oraz stypendia doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach ułożone numerami albumu.

Wszystkie stypendia zostały przyznane z wyrównaniem od marca.

Decyzje stypendialne (pozytywne i odmowne) należy odebrać w dziekanacie - sprawy socjalne p. S 451 w terminach:
-stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów i zapomogi 25-29.04.2016 r.
-stypendia projakościowe i doktoranckie 28.04 - 6.05.2016.

Uwaga! Wysokość przyznanego stypendium socjalnego, specjalnego i dla najlepszych doktorantów może ulec zmianie w trakcie semestru ze względu na wysokość dotacji przyznanej na fundusz pomocy materialnej dla doktorantów.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 kwietnia 2016 roku, 13:00

STYPENDIA DOKTORANCKIE PRZYZNANE I ZATWIERDZONE PRZEZ JM REKTORA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pismem z dnia 17.12.2015 r otrzymanym z Rektoratu informuję, że JM Rektor po zapoznaniu się z wnioskami o stypendia doktoranckie rekomendowanymi przez Wydziałową  Doktorancką Komisję Stypendialną postanowił przyznać stypendia doktoranckie w roku akademickim 2015/16 osobom znajdującym się na poniższej liście.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 grudnia 2015 roku, 11:09

PRZYZNANE STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW WNS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

Lista osób którym przyznano stypendia znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach ułożone numerami albumu rosnąco.

Stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów i zapomogi zostaną wypłacone w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik.

Stypendia doktoranckie i projakościowe zostaną wypłacone w grudniu z wyrównaniem od października.

Uwaga, od 1 listopada 2015 r  wzrósł próg dochodowy uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego i wynosi 1043,90 zł netto. Osoby które nie otrzymały stypendium socjalnego z powodu zbyt wysokiego dochodu lub nie składały jeszcze wniosków mogą to zrobić do dnia 27 listopada 2015 r.

Decyzje stypendialne można będzie odbierać w dziekanacie spraw socjalnych od przyszłego tygodnia, o dokładnym terminie zostaną Państwo powiadomieni mailowo. Proszę pamiętać, że wszelkie odwołania mogą Państwo składać dopiero po odebraniu decyzji stypendialnej.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 listopada 2015 roku, 9:22

MOST

LINK DO STRONY PROGRAMU


INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE

DANE KOORDYNATORA UCZELNIANEGO

mgr Małgorzata Kamińska
Dział Kształcenia
e-mail: mk@ug.edu.pl

DANE KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Jacek Taraszkiewicz
profesor nadzwyczajny
tel.: 58 523 45 48

LOGO PROGRAMU

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 stycznia 2018 roku, 7:46