fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Dodatek grudniowy do stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów.

Autor: 
J. Walczyk

W grudniu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy dla doktorantów otrzymujących stypendium socjalne, specjalne i dla najlepszych doktorantów w kwocie 221 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 grudnia 2017 roku, 11:08

Dodatek grudniowy do stypendium projakościowego

Autor: 
Joanna Walczyk

W grudniu razem ze stypendium projakościowym zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy w kwocie 1905 zł.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 10:56

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendia socjalne, specjalne i zapomogi

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg.
Decyzje można odbierać do 24.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 listopada 2017 roku, 14:38

Odbiór decyzji stypendialnych

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 17.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 11:35

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznane w roku akademickim 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo, lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne i zapomogi w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Lista ułożona jest numerami albumu rosnąco.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 października 2017 roku, 6:43

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznane w roku akademickim 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/18 znajduje się załączniku TUTAJ.


Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po Numerze albumu.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 października 2017 roku, 12:31

Stypendia projakościowe przyznane w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia projakościowe w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po Numerze albumu.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 października 2017 roku, 14:04

Stypendia doktoranckie przyznane w roku akademickim 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia doktoranckie w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Ilość przyznanych stypendiów na poszczególnych kierunkach wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,  poz.1842 z póżn. zm.) oraz z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.1311.).

Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po numerze albumu.

Uwaga!  Osoby którym przyznano stypendium doktoranckie po raz pierwszy - zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia i PIT-u 2. Wypełnione dokumenty należy niezwłocznie przesłać do Działu Finansowego w Rektoracie. Bez dopełnienia  tego - stypendium nie zostanie wypłacone!

Oświadczenie i PIT mogą Państwo pobrać TUTAJ
Joanna Walczyk

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 października 2017 roku, 14:06

Przyznane stypendia dla doktorantów 2 roku Filozofii i Socjologii w semestrze letnim roku akadem. 2016/17

Listy przyznanych stypendiów znajdują się w załączniku.
Listy dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach, szukają się Państwo po numerze albumu.

Stypendia zostaną wypłacone w kwietniu z wyrównaniem za marzec.

ZałącznikWielkość
Plik Plik do pobrania13.15 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 11:20

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Wnioski o stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe na drugi rok studiów można składać w terminie do 28.02.2017 r. w pokoju S 408 wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu.

Regulaminy poszczególnych stypendiów,tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone (do każdego wniosku osobno):

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka)zaliczeniem 1 roku studiów

- opinia promotora

- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta

Wszystkie wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować w sposób wskazany w kryteriach dla poszczególnych stypendiów.

Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć:

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Do wniosku o stypendium socjalne proszę dołączyć:

- dokumenty potwierdzające aktualny dochód zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie i linku "Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta"

- oświadczenie-tabelka o dochodzie -wypełnione przez wszystkich członków rodziny doktoranta wymienionych we wniosku


Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lutego 2017 roku, 12:28