fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia dla najlepszych doktorantów dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia dla najlepszych doktorantów znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 8:29

Stypendia dla najlepszych doktorantów na semestr letni 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk

Doktoranci którzy nie składali jeszcze wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akadem. 2017/18, mogą złożyć wnioski na semestr letni do dnia 16.02.2018 r.  (w oparciu o osiągnięcia za rok akademicki 2016/17) w pokoju S-408 w godzinach pracy dziekanatu. 
Regulamin oraz tabelę z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone :

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem poprzedniego roku studiów
- opinia promotora
- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta
- załączniki określone w kryteriach, potwierdzające wskazane we wniosku osiągnięcia
- dla doktorantów 1 roku- ksero  tabeli rankingowej z postępowania rekrutacyjnego

Nabór wniosków nie dotyczy  osób które złożyły już wnioski w październiku 2017 r – te osoby będą miały przedłużone stypendium w oparciu o dotychczasowy wniosek oraz doktorantów z Socjologii i Filozofii, którzy w tym semestrze kończą 2 rok studiów - termin składania wniosków na 3 rokstudiów zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2018 roku, 9:36

Stypendia doktoranckie i projakościowe dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, 9:17

Stypendia socjalne i specjalne dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne i specjalne znajduje się TUTAJW styczniu świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października. Po odbiór decyzji stypendialnych proszę się zgłaszać od 17.01.2018 do 26.01.2018. do pokoju S-408.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 stycznia 2018 roku, 14:15

Dodatek grudniowy do stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów.

Autor: 
J. Walczyk

W grudniu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy dla doktorantów otrzymujących stypendium socjalne, specjalne i dla najlepszych doktorantów w kwocie 221 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 grudnia 2017 roku, 11:08

Dodatek grudniowy do stypendium projakościowego

Autor: 
Joanna Walczyk

W grudniu razem ze stypendium projakościowym zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy w kwocie 1905 zł.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 listopada 2017 roku, 10:56

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendia socjalne, specjalne i zapomogi

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg.
Decyzje można odbierać do 24.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 listopada 2017 roku, 14:38

Odbiór decyzji stypendialnych

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 17.11.2017 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 11:35

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznane w roku akademickim 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo, lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne i zapomogi w roku akademickim 2017/18 znajduje się TUTAJ.

Lista ułożona jest numerami albumu rosnąco.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 października 2017 roku, 6:43

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznane w roku akademickim 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo, lista osób którym JM Rektor przyznał stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/18 znajduje się załączniku TUTAJ.


Lista ułożona jest kierunkami rankingowo - szukają się Państwo po Numerze albumu.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 października 2017 roku, 12:31

Strony