fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Lista stypendialna wypłat na 16 XI 2015

ZałącznikWielkość
Plik lista_wyplat_nr_ind_xi_2015_kwoty.xlsx41.46 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 listopada 2015 roku, 7:25

Lista studentów, których wnioski zostały rozpatrzone przez Wydziałową Komisję Stypendialną na posiedzeniu w dniach: 20-28 X.

Ze względu na dużą ilość załączników doniesionych po 16 X Wydziałowa Komisja Stypendialna nie była w stanie rozpatrzyć wszystkich złożonych do 16 X niekompletnych wniosków.

O brakach zawiadomimy Państwa w pierwszej połowie listopada. Podobna lista wypłat, ale uzupełniona kwotami ukaże się 4 XI. Kolejna lista wypłat stypendiów wniosków złożonych do 16 X ale z brakami będzie za miesiąc. Wypłata grudniowa będzie także dla tych osób z wyrównaniem od października. Status "przyjęty" na liście oznacza, iż będzie wypłata w połowie XI z wyrównaniem za X, a status "odrzucony" oznacza za wysoki dochód lub ukończony już jeden kierunek studiów lub oczekiwanie na doniesienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czyli brak wypłaty w listopadzie.

Jeśli nie ma Państwa na liście, to trzeba czekać na ukazanie się następnej listy za miesiąc, bo to znaczy, że załącznik albo już jest doniesiony, ale WKS nie zdążyła policzyć dochodu i rozpatrzyć wniosku albo wniosek jest niekompletny i powiadomimy Państwa wkrótce mailowo lub listownie o brakach.

Prosimy o cierpliwość i o niedzwonienie i nieprzeszkadzanie pracownikom w pokoju s-451, gdyż nadal dokładamy brakujące załączniki do niepełnych wniosków i na bieżąco powiadamiamy o brakach.

ZałącznikWielkość
Plik lista_styp_socjal_nr_ind_201516_xi.xlsx21.95 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 października 2015 roku, 12:39

W dniu 24 X dyżur w pok.s-451 - Dziekanat WNS – sprawy socjalne odwołany.

Pokój jest zamknięty dla studentów ze względu na konieczność wprowadzania danych stypendialnych z pełnych wniosków do systemu.
Wnioski z brakami będą sprawdzane w późniejszym terminie.
Brakujące opisane imieniem i nazwiskiem studenta załączniki można wysłać listem lub złożyć w skrzynce pod pokojem s-451.
Wypłata stypendiów z wyrównaniem od października może opóźnić się o miesiąc.
Lista wypłat stypendiów socjalnych będzie 30 X na naszej stronie, a stypendiów rektora-30 XI.
Na bieżąco będziemy powiadamiać Państwa mailowo lub listownie o brakach do nadesłania.
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 października 2015 roku, 9:46

W dniach: 21 X 2015- 30 X 2015 pokój s-451 (sprawy socjalne) będzie zamknięty

Ze względu na to, że obecnie wyliczane są dochody we  wnioskach zebranych w ogromnej ilości  w zeszłym tygodniu, pokój s-451 „Sprawy socjalne” będzie zamknięty od 21.X do 30.X.2015.

Będziemy w pierwszej kolejności rozpatrywać wnioski pełne.

O brakach powiadamiać będziemy Państwa w przeciągu miesiąca. Będziemy wysyłać listowne zawiadomienia, a w miarę możliwości czasowych również maile.

Brakujące załączniki i ewentualne wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi prosimy wysyłać pocztą lub zostawiać w skrzyneczce pod drzwiami pokoju spraw socjalnych. Prosimy nie wysyłać mailowo załączników.

Prosimy nie dawać po jednym załączniku, uzbierać wszystkie i dopiero dostarczyć, bo wniosek nawet tylko bez 1 załącznika nie będzie rozpatrzony.

Lista pierwszych sprawdzonych pełnych wniosków będzie 30 X na naszej stronie, a najbliższa wypłata będzie 16 XI z wyrównaniem od X 2015.

Kolejna lista wypłat będzie 30 XI, a wypłata będzie 15 XII. Dla studentów, którzy złożyli wniosek w terminie (do 16 X) będzie wyrównanie od października.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 października 2015 roku, 13:55

Nr konta obowiązkowy

Od roku akademickiego 2015/16 stypendia będą przelewane wyłącznie na konto, nie ma możliwości odbioru stypendium w kasie.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 października 2015 roku, 14:04

Nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Dnia 28 IX 2015 zostało wydane nowe Zarządzenie Rektora Uniwersytetu
Gdańskiego (nr 96/R/15) w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.
Link do nowego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:
http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2820

Zmiany w regulaminie dotyczą: 1.)wysokości stypendiów; 2.)nie wymagamy już
zameldowania tymczasowego do stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości, wystarczy tylko umowa najmu; 3.)z dniem 1 XI 2015 samodzielność
finansowa dla studentów poniżej 26r.ż. występuje od dochodu 923zł netto na
mies. w obecnym i zeszłym roku; 4.)stypendium przyznane będzie na czas do
9 miesięcy (a nie na 10 mies, jak to było dotąd), ale kwota stypendium
otrzymanego w ciągu roku się nie zmniejszy, bo stypendium czerwcowe za
lipiec zostało podzielone na części i dołożone do pozostałych wypłat.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 września 2015 roku, 11:12

Lista osób które złożyły wnioski o akademik na rok akademicki 2015/16

W dniach: 21-22 IX Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznała miejsca w
domach studenckich. Rozpatrzono wyłącznie wnioski kompletne. Zbiorcza
lista osób, którym przyznano miejsce w akademiku podczas obrad komisji w
lipcu i we wrześniu znajduje się TUTAJ

Osoby które nie otrzymały akademika na Wydziale oraz studenci z
późniejszej rekrutacji mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim z puli
ogólnouczelnianej od Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Wnioski należy
składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych ul. Wita Stwosza 58, 80-952
Gdańsk u Pani Beaty Weber, mail: beata.weber@ug.edu.pl, tel. 58 523 24 25.

Istnieje możliwość aby Komisja Wydziałowa przesłała złożone u nas
wcześniej wnioski do Komisji Odwoławczej na telefoniczną lub mailową
prośbę studenta.
Odwoławcza Komisja Stypendialna zbiera się 6 października. W sprawie
wyników posiedzenia prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią Beatą
Weber.

ZałącznikWielkość
Plik akademik_201516.xlsx15.32 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 września 2015 roku, 10:49

Terminy składania wniosków o stypendia i akademiki na 2015/16 rok

ZałącznikWielkość
PDF icon tab_term_201516.pdf233 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 września 2015 roku, 14:25

UWAGA, WYBITNI STUDENCI! Terminy składania wniosków

UWAGA, WYBITNI STUDENCI!

Terminy składania wniosków do potwierdzenia przez Dziekanat na rok 2016/17
Jeśli posiadacie Państwo wybitne osiągnięcia naukowe ( publikacje naukowe, autorstwo wynalazku, udział w uczelnianych projektach badawczych itp), artystyczne lub sportowe, zapraszamy do składania od dziś w Dziekanacie WNS, ul. Bażyńskiego 4, pok. s 408 wniosków o następujące nagrody i stypendia:

- stypendium  Ministra NiSzW (do 26.VIII.2015)-wnioski do pobrania ze strony Ministerstwa

- Nagrody Rektora (do 26.VIII.2015) – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne itd. ; Jednorazowa Nagroda Rektora mylona jest przez studentów ze Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen uzyskaną za dany rok akademicki, więcej informacji o Stypendium rektora znajduje się w punkcie 4) na naszej stronie:http://wns.ug.edu.pl/studenci/sprawy_socjalne/podstawowe_informacje

Student może także składać wnioski o inne stypendia wymienione poniżej. O terminy składania wniosków o poniższe stypendia prosimy dowiadywać się we właściwych urzędach, a wnioski składać samodzielnie:

- stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego dla mieszkańców woj. Pomorskiego
- stypendium Prezydenta Miasta Gdańska - dla mieszkańców Gdańska
- stypendium Prezydenta Miasta Sopotu - dla mieszkańców Sopotu, student składa wypełniony wniosek w UM w Sopocie
- stypendium Prezydenta Miasta Gdyni - dla mieszkańców Gdyni, druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gdyni, student składa wypełniony wniosek w UM w Gdyni.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 sierpnia 2016 roku, 6:06

Lista osób którym przyznano akademik w roku akademickim 2015/16


W dniu 15.07.2015 r. Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2015/16.
Komisja przyznając miejsca w Domach Studenckich stosowała w pierwszej kolejności kryterium dochodowe i przyznała akademiki osobom z dochodem do 948 zł netto na osobę w rodzinie oraz kryterium odległości zamieszkania od Uczelni – przyznano miejsca osobom których odległość zamieszkania od Uczelni przekraczała 60 km. Rozpatrzono wyłącznie wnioski kompletne czyli takie które zawierały wszystkie dokumenty wymagane do prawidłowego wyliczenia dochodu w rodzinie.

Lista osób którym przyznano miejsca w Domach Studenckich znajduje się TUTAJ

Drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się we wrześniu. Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać w Dziekanacie Spraw Socjalnych, pokój S-451 w nieprzekraczalnym terminie 4 września 2015 r. Osoby które składały wnioski na pierwszą Komisję ale nie otrzymały miejsca w akademiku a chciałyby by ich wnioski zostały rozpatrzone ponownie na drugiej Komisji we wrześniu, proszone są o zgłoszenie tego faktu mailowo bądź telefonicznie w Dziekanacie Spraw Socjalnych. Nie trzeba składać drugiego wniosku, wystarczy prośba o przełożenie dokumentów na drugą Komisję.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lipca 2015 roku, 10:03

Strony