fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Odbiór decyzji stypendialnych na 2 semestr

Autor: 
Małgorzata Opora

Decyzje stypendialne na 2 sem. należy odebrać w pok. s-451 do 31 marca. Zachęcamy starostów roku lub inne osoby do odbioru decyzji dla kolegów i koleżanek z roku. Należy sporządzić tabelę z podpisami osób, które zgadzają się, by odebrać za nie decyzję.
Można również przynosić pojedyncze upoważnienia do odbioru decyzji dla pojedynczych osób.
Studenci, którzy nie otrzymali stypendium w marcu, a są już awansowani na sem. letni proszeni są o zgłaszanie tej informacji w pok. s-451, tel. 58 523 44 28.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 marca 2016 roku, 10:58

Lista wypłat stypendiów na marzec 2016.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Dokument do pobrania109 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 marca 2016 roku, 14:33

W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia rektora wypłaty stypendiów marcowych dla niektórych studentów mogą ulec opóźnieniu

W związku z nowym rozporządzeniem rektora dotyczącym tego, że stypendium przedłuża się osobom, które zostały wpisane na semestr letni, dział spraw socjalnych z Dziekanatu WNS musiał ręcznie sprawdzać listę 1044 studentów otrzymujących stypendia, czy są promowani na kolejny semestr.

Dotychczas stypendia generowane były i sprawdzane automatycznie.

W obecnym roku wypłaty marcowe przygotowane zostały ręcznie. Niestety wiąże się to z możliwością powstania nieprawidłowości.

Jeśli zaistniał błąd i stypendium na marzec  dla Państwa nie zostało wygenerowane, a są Państwo awansowani na semestr letni, prosimy powiadomić sprawy socjalne, tel. 58 523 44 29 lub 58 523 44 28.

Wypłata zostanie wyrównana Państwu w połowie kwietnia, wraz z wypłatą kwietniową.

Za ewentualne opóźnienia w wypłacie przepraszamy.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 marca 2016 roku, 14:33

Zamknięcie dziekanatu

Autor: 
Joanna Walczyk, Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

Informujemy, że z powodu wpisywania stypendiów na semestr letni 1 marca 2016 r (wtorek) pokój S-451 (sprawy socjalne) będzie nieczynny.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 lutego 2016 roku, 14:44

Terminowe rozliczenie studiów warunkiem do otrzymania każdego stypendium

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/16 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 oraz zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.
 
W zał. Nr3 do Regulaminu podane są nowe kwoty stypendiów obowiązujące od 1 marca 2016. Wszystkie stypendia wzrosną o 10zł na mies.
 
 
Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG, przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.
Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa powyżej może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.
(Tzn., nie przynosicie Państwo nowych dokumentów potwierdzających  dochody na sem. letni, chyba, że zaszła zmiana w dochodzie; stypendia będą wypłacane do czerwca, jeśli student jest awansowany na sem. letni w systemie)
 
28 LUTEGO DZIAŁ STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH W DZIEKANACIE WNS BĘDZIE SPRAWDZAŁ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM REKTORA, CZY SEMESTR JEST ZALICZONY. JEŻELI STUDENT NIE UZYSKAŁ WPISU NA SEMESTR LETNI, STYPENDIUM NIE BĘDZIE MU WYPŁACANE.
PROSIMY DOPILNOWAĆ, ABY WYKŁADOWCY WPISALI OCENY W TERMINIE I ABY ZOSTALI PAŃSTWO AWANSOWANI DO 28 LUTEGO.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 lutego 2016 roku, 11:34

Zmiana regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianą Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/R/16 z dnia 11 stycznia 2016 roku.
 
  1. Osoby, które otrzymały świadczenie rodzicielskie – „w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka”, a mają stypendium socjalne lub starają się o nie, mają obowiązek zgłosić fakt otrzymywania świadczenia wraz z dokumentem o przyznaniu świadczenia do Dziekanatu-Sprawy socjalne, pok. s-451. Świadczenie to wliczamy do dochodu.
     
  2. Umowa o dzieło traktowana jest jak każda inna umowa, nie stanowi już wyjątku w regulaminie. Uzyskanie pracy na umowę o dzieło liczy się jako uzyskanie dochodu, a w przypadku jej utraty przelicza się dochód na nowo.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 lutego 2016 roku, 10:58

Lista średnich na WNS do stypendium rektora na rok 2015/16

Autor: 
Małgorzata Opora
ZałącznikWielkość
Plik Więcej informacji13.58 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2015 roku, 13:42

Lista wypłat stypendiów rektora, socjalnych, specjalnych i zapomóg na XII 2015

Autor: 
Małgorzata Opora
ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Więcej informacji139.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 grudnia 2015 roku, 8:24

Dodatki grudniowe do stypendiów

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich w grudniu 2015r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych". Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 240,00zł do stypendium socjalnego,
- 240,00zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- 240,00zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.


Ponadto przypominamy, iż zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. 2 205,00 zł.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 listopada 2015 roku, 11:28

Średnie ze złożonych wniosków wg numerów indeksu

ZałącznikWielkość
Plik srednie_ocen_styp_na_201516.xlsx31.85 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 listopada 2015 roku, 9:46

Strony