fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Lista wypłat XII 2016

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Plik do pobrania139 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku, 11:26

Dodatki grudniowe

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich w grudniu 2016 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych".
Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:
 - 300,00 zł do stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie,
- 300,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ,
- 300,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 listopada 2016 roku, 15:03

Lista studentów WNS, którym zostało przyznane stypendium socjalne i specjalne oraz zapomoga - wypłata 15 XI 2016 z wyrównaniem za październik dla osób, które złożyły pełny wniosek w terminie.

Autor: 
Małgorzata Opora
ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon lista_do_internetu_xxi_2016.xls93 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 listopada 2016 roku, 7:08

Możliwe opóźnienia wypłat

Autor: 
Małgorzata Opora

Ze względu na podniesienie wysokości progu dochodowego dopuszczającego do stypendium socjalnego z kwoty 820zł do kwoty 900zł otrzymaliśmy od Państwa w tym roku wyjątkowo dużo wniosków o stypendium. Wiele wniosków złożonych zostało  na ostatnią chwilę.

Dział spraw socjalnych pragnie poinformować, że studenci, którzy złożyli wnioski do 14 X będą mieli wyrównanie wypłaty za październik. Jednocześnie prosimy o cierpliwość, gdyż duża ilość wypłat będzie opóźniona, tzn. wypłaty mogą się odbyć w połowie grudnia z wyrównaniem od października lub nawet później. Listy stypendialne wypłat ukazywać się będą na naszej stronie co miesiąc od początku listopada.

Komisja powiadomi listownie studentów o konieczności doniesienia załączników. Jeśli zostaną doniesione w terminie do 7 dni od dnia otrzymania korespondencji, wypłata będzie z wyrównaniem za październik.

Po 14 X można również składać wnioski o stypendium specjale, socjalne i zapomogę, wówczas wypłata przysługuje od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Od dnia 17-31 X pokój s-408 będzie zamknięty. Wszelkie dokumenty prosimy wysyłać listem poleconym lub wkładać do skrzyneczki wystawionej we wt., śr. i pt.  na stoliku przed pokojem s-408.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 października 2016 roku, 12:28

Lista studentów, którzy złożyli wnioski o akademik na rok 2016/17 i decyzje komisji.

Autor: 
Małgorzata Opora
ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Plik do pobrania39.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 września 2016 roku, 12:58

UWAGA, WYBITNI STUDENCI! Terminy składania wniosków

Autor: 
Małgorzata Opora

UWAGA, WYBITNI STUDENCI!

Terminy składania wniosków do potwierdzenia przez Dziekanat na rok 2016/17
Jeśli posiadacie Państwo wybitne osiągnięcia naukowe ( publikacje naukowe, autorstwo wynalazku, udział w uczelnianych projektach badawczych itp), artystyczne lub sportowe, zapraszamy do składania od dziś w Dziekanacie WNS, ul. Bażyńskiego 4, pok. s 408 wniosków o następujące nagrody i stypendia:

- stypendium  Ministra NiSzW (do 26.VIII.2016)-wnioski do pobrania ze strony Ministerstwa

- Nagrody Rektora (do 26.VIII.2016) – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne itd. ; Jednorazowa Nagroda Rektora mylona jest przez studentów ze Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen uzyskaną za dany rok akademicki, więcej informacji o Stypendium rektora znajduje się w punkcie 4) na naszej stronie:http://wns.ug.edu.pl/studenci/sprawy_socjalne/podstawowe_informacje

- Stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego dla mieszkańców woj. Pomorskiego do 9.11.2016

Student może także składać wnioski o inne stypendia wymienione poniżej. O terminy składania wniosków o poniższe stypendia prosimy dowiadywać się we właściwych urzędach, a wnioski składać samodzielnie:


- stypendium Prezydenta Miasta Gdańska - dla mieszkańców Gdańska
- stypendium Prezydenta Miasta Sopotu - dla mieszkańców Sopotu, student składa wypełniony wniosek w UM w Sopocie
- stypendium Prezydenta Miasta Gdyni - dla mieszkańców Gdyni, druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gdyni, student składa wypełniony wniosek w UM w Gdyni.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 października 2016 roku, 13:20

Lista studentów, którym zostało przyznane miejsce w akademiku na rok 2016/17, wnioski na komisje lipcową.

Autor: 
Małgorzata Opora

Studenci, którym nie przyznano miejsca w akademiku mogą prosić mailowo o przełożenie wniosków na komisję wrześniową.
Adres mailowy:

Joanna Walczyk wnsjw@univ.gda.pl

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon akadem_lista_internetvii_2016.xls40 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 lipca 2016 roku, 12:33

Przypominamy o zmianach w regulaminie, w czerwcu nie ma podwójnej wypłaty za lipiec

Autor: 
M. Opora

Nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Dnia 28 IX 2015 zostało wydane nowe Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (nr 96/R/15) w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.
Link do nowego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:
http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2820

Zmiany w regulaminie dotyczą:

  1. wysokości stypendiów; 
  2. nie wymagamy już zameldowania tymczasowego do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, wystarczy tylko umowa najmu;
  3. z dniem 1 XI 2015 samodzielność finansowa dla studentów poniżej 26r.ż. występuje od dochodu 923zł netto na mies. w obecnym i zeszłym roku;
  4. stypendium przyznane będzie na czas do 9 miesięcy (a nie na 10 mies, jak to było dotąd), ale kwota stypendium otrzymanego w ciągu roku się nie zmniejszy, bo stypendium czerwcowe za lipiec zostało podzielone na części i dołożone do pozostałych wypłat
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 czerwca 2016 roku, 12:35

Terminy składania wniosków o stypendia i akademiki

Autor: 
M. Opora
ZałącznikWielkość
PDF icon Plik do pobrania187.73 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 maja 2016 roku, 9:02

Uwaga studenci niepełnosprawni z Gdyni!

Autor: 
Małgorzata Opora

Zachęcamy studentów z Gdyni z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym do udziału w programie „Aktywny samorząd”, który może pomóc Państwu w dofinansowaniu studiów (czesne i koszty kształcenia).
Wszelkie informacje otrzymają Państwo w MOPS-ie w Gdyni, ul. Grabowo 2, pok. 41, tel. 58 625 93 36.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 marca 2016 roku, 10:22

Strony