fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Termin składania wniosków o stypendium

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne:

Zapraszamy studentów starszych roczników do składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne już od 16 V, prosimy , aby początek października zostawiony był już tylko dla pierwszaków.

Przypominamy, że do wniosku należy załączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2016r., pozostałe dokumenty wymienione są na naszej stronie w zakładce:  Studenci, sprawy socjalne, podstawowe informacje.

Wnioski o stypendium rektora za wysoką średnią ocen składacie Państwo od czasu zdania sesji letniej do początku października, im wcześniej, tym lepiej, bo bez kolejek!

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 maja 2017 roku, 10:04

14 kwietnia 2017 r. Dziekanat będzie nieczynny

W dniu 14 kwietnia pok. S-408, Sprawy socjalne studentów będzie zamknięty.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 12:11

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych na sem. letni

DECYZJE STYPENDIALNE NA SEM. LETNI DO ODBIORU

Prosimy, aby osoby, które pobierają stypendium socjalne, specjalne,  rektora  lub jednorazową zapomogę w obecnym semestrze, pilnie odebrały decyzję stypendialną (do 22 IV).

Miejsce odbioru decyzji: Dziekanat WNS , pok. s-408, sprawy socjalne.

Dziekanat otwarty w dniach:

wt., śr.,  pt. w godz. 10-14 oraz w niektóre soboty:  najbliższy dyżur-  22 kwietnia  w g. 8.00-11.30.

Odebrana decyzja świadczy o przedłużeniu Państwu wypłaty stypendium na semestr letni.

Prosimy również odbierać decyzje dla koleżanek i kolegów z roku, którzy nie mogą odebrać ich osobiście.  Przy odbiorze decyzji za kogoś potrzebne jest pisemne upoważnienie. Można zrobić listę osób i zebrać ich podpisy upoważniające do odbioru decyzji przez jedną osobę z roku.

Bardzo prosimy poświęcić chwilę czasu na odbiór decyzji, gdyż skoro czas taki znajdują Państwo, by złożyć wniosek, to powinien się też znaleźć czas na odbiór decyzji. Wysyłka prawie tysiąca decyzji jest dla nas dużym obciążeniem  czasowym i finansowym.

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 10:00

Nie składamy nowych wniosków o stypendia na semestr letni, wypłaty stypendiów przedłużone są do wakacji.

Wypłaty stypendiów socjalnych, specjalnych i rektora przedłuża się na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.
Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa powyżej może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 11:16

Brak awansu to brak stypendium

W związku z  rozporządzeniem rektora dotyczącym tego, że stypendium przedłuża się osobom, które zostały wpisane na semestr letni, dział spraw socjalnych z Dziekanatu WNS musi ręcznie sprawdzać listę 984 studentów otrzymujących stypendia, czy są oni promowani na kolejny semestr. 

Zwykle wypłaty generowane są automatycznie, ale  marcowe przygotowane są ręcznie. Wiąże się to z możliwością powstania nieprawidłowości.

Prosimy o dopilnowanie, aby wykładowcy wpisywali Państwu oceny na bieżąco do indeksu elektronicznego.  Prosimy też sprawdzać, czy są Państwo awansowani na sem. letni, jeśli są wszystkie wpisy.

Może nastąpić wstrzymanie wypłat stypendiów na marzec w związku z tym, że:

  1. Studenci zaliczają sesję jeszcze po terminie poprawkowym, czyli po 26 lutego

  2. Oceny nie zawsze są wpisywane na bieżąco do elektronicznego dziennika

  3. Osoby pracujące w Dziekanacie muszą ręcznie sprawdzać 28 lutego, czy dany student ma na dzień 28 lutego wszystkie oceny i jest promowany na sem. letni przez Panią z Dziekanatu prowadzącą dany kierunek i mogą nastąpić tu pomyłki

Jeśli stypendium na marzec  dla Państwa nie zostało wygenerowane, a są Państwo awansowani na semestr letni, prosimy powiadomić sprawy socjalne, tel. 58 523 44 29 lub 58 523 44 28.

Wypłata zostanie wyrównana Państwu w połowie kwietnia, wraz z wypłatą kwietniową.

Za ewentualne opóźnienia w wypłacie przepraszamy.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 11:15

Odbiór decyzji stypendialnych - semestr zimowy 2016/17

Studenci którzy składali wnioski o stypendia socjalne, specjalne, rektora oraz zapomogi zobowiązani są do odbioru decyzji stypendialnych za semestr zimowy – pozytywnych i odmownych w terminie do 15.01.2017 r .

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 stycznia 2017 roku, 11:38

Uwaga!

 W dniach: 23 XII30 I pokój s-408 (Sprawy socjalne studentów) będzie zamknięty.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 6:10

DECYZJE STYPENDIALNE SEMESTR ZIMOWY 2016/17

Autor: 
Joanna Walczyk

Dział Studenckich Spraw Socjalnych przygotował decyzje stypendialne do następujących stypendiów:

STUDIA NIESTACJONARNE

- stypendia socjalne
- stypendia specjalne
- stypendia Rektora
- zapomogi

STUDIA STACJONARNE

- stypendia specjalne
- stypendia Rektora
- zapomogi
- stypendia socjalne (tylko decyzje odmowne)

UWAGA! O terminie odbioru pozytywnych decyzji stypendialnych socjalnych dla studiów stacjonarnych poinformujemy w osobnym ogłoszeniu

Decyzje należy odbierać osobiście do dnia 15.01.2017 r. w pokoju S 408.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 grudnia 2016 roku, 10:04

Średnie ocen, od których przyznawane było stypendium rektora na rok akademicki 2016/17

W przypadku, jeśli nie zgadzają się Państwo z wyliczeniem średniej prosimy o pilny kontakt z Panią z Dziekanatu WNS UG, która wyliczała średnią ocen i prosimy o doniesienie zaświadczenia o właściwej średniej ocen.
Mogą 
Państwo wówczas napisać wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wnioski zostawia się u nas na Wydziale w pok. 
s-408, a my przekażemy je do OKS-u.

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Plik do pobrania37.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lutego 2017 roku, 11:34

Średnie od których jest stypendium rektorskie XII 2016

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Plik do pobrania36 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku, 11:27

Strony