fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

W dniach: 1-3 listopada pokój s-408 będzie zamknięty

Autor: 
Małgorzata Opora

W dniach: 1-3 listopada pokój s-408 będzie zamknięty, zapraszamy w kolejnym tygodniu, dokumenty można też wysyłać pocztą.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 października 2017 roku, 7:05

Lista stypendialna wypłat stypendiów na XI 2017 z wyrównaniem za październik (bez styp. rektora, stypendium rektora będzie w kolejnym miesiącu)

Autor: 
Małgorzata Opora
ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon lista_na_strone_xi_2017.xls88 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 października 2017 roku, 7:04

W dniach: 20-27 X 2017 załączniki stypendialne donosimy do skrzyneczki!

Autor: 
Małgorzata Opora

W związku z opracowywaniem wniosków o stypendium socjalne oraz wprowadzaniem danych do systemu w dniach: 20-27 X pokój s-408 będzie zamknięty.

Możecie Państwo składać brakujące złączniki do skrzyneczki wystawionej przed pokojem s-408. Należy napisać na załączniku nazwisko i imię studenta, nr ind i tryb: dzienne studia czy zaoczne. W miarę możliwości będziemy dokładać załączniki ze skrzyneczki do wniosków. Mamy obecnie około 100 wniosków, których nie było czasu przejrzeć. Musimy poświęcić najbliższe dni na ich sprawdzenie i powiadomienie Państwa o brakach do dosłania.

Osoby, które złożyły wnioski w terminie będą miały wyrównanie stypendium za październik, ale wypłata za październik i listopad może się przesunąć na grudzień ze względu na dużą ilość niesprawdzonych jeszcze wniosków.
Opóźnienie spowodowane jest tym, że studenci starszych roczników, którzy mogli składać wnioski od czerwca składali wnioski razem ze studentami pierwszego roku dopiero w październiku.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 października 2017 roku, 14:51

Zmiany w regulaminie od X 2017r.

Autor: 
M. Opora

Uwaga!
Od 1 X 2017r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG. Zmiany znajdują się w: Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 97/R/17 z dnia 28 września 2017 roku.
Tekst ujednolicony Regulaminu z 28 IX 2017r.znajduje się na stronie:

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3282/file...

Jedną z najważniejszych zmian jest sposób wyliczania dochodu w przypadku ryczałtu i karty podatkowej (dotyczy działalności gospodarczej). W przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedstawić zaświadczenie o wysokości stawki podatkowej (liczba procentów podatku liczonych od przychodu). Dochód oblicza się według tabeli na podstawie obwieszczenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmianie ulegną także progi stypendialne i kwoty stypendiów. Zaktualizowane zostały dane ze stawkami stypendiów w tabeli na naszej stronie. Maksymalny dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne to 920zł. 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 października 2017 roku, 11:43

Zmiany godzin otwarcia dziekanatu

W dniu 3.10.2017 r. (wtorek) - zamknięte z powodu Inauguracji Roku Akademickiego. Zamiast tego wnioski można składać w poniedziałek 2.10.2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 września 2017 roku, 10:07

Lista studentów WNS, dotycząca przyznania miejsc w akademiku na rok 2017/18

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Plik do pobrania46.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 września 2017 roku, 12:01

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, specjalne, zapomogi i stypendium rektora za wysoką średnią ocen itd.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, specjalne, zapomogi i stypendium rektora za wysoką średnią ocen itd.: od maja do  17 października 2017r. Przekroczenie tego terminu w przypadku wniosków o stypendium rektora przekreśla drogę do starania się o stypendium, gdyż komisja wybiera do 10 % najlepszych wniosków  na dzień posiedzenia komisji.  Wnioski złożone później nie biorą już udziału w rankingu.

Wnioski o stypendium socjalne, specjalne z tytułu niepełnosprawności oraz o zapomogę można składać przez cały rok, jednak wypłata za październik i ewentualne inne minione wypłaty nie będą wyrównane.

Prosimy , aby początek października zostawiony był już tylko dla pierwszaków.

Przypominamy, że do wniosku o stypendium socjalne należy załączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2016r., pozostałe dokumenty wymienione są na naszej stronie w zakładce:  Studenci, sprawy socjalne, podstawowe informacje.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 11:33

UWAGA, WYBITNI STUDENCI! Terminy składania wniosków o nagrody i stypendia za publikacje naukowe itd

 

UWAGA, WYBITNI STUDENCI!

Terminy składania wniosków o stypendia/nagrody ministra, marszałka, Prezydenta Miasta itp. za wybitne osiągnięcia na rok 2017/18. Jeśli posiadacie Państwo wybitne osiągnięcia naukowe, np. publikacje naukowe, autorstwo wynalazku, udział w uczelnianych projektach badawczych itp, artystyczne lub sportowe, zapraszamy do składania od dziś w Dziekanacie WNS, ul. Bażyńskiego 4, pok. s 408 wniosków o następujące nagrody i stypendia:

- stypendium  Ministra NiSzW (do 25.VIII.2017) - wnioski do pobrania ze strony Ministerstwa. Należy wydrukować 2 wypełnione wnioski, bo jeden zostaje w Państwa dokumentacji na UG, a drugi wysyłamy do Ministerstwa, załączników wystarczy 1 komplet.

- Nagrody Rektora (do 25.VIII.2017) – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne itd. ; Jednorazowa Nagroda Rektora mylona jest przez studentów ze Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen uzyskaną za dany rok akademicki, więcej informacji o Stypendium rektora znajduje się w punkcie 4) na naszej stronie:http://wns.ug.edu.pl/studenci/sprawy_socjalne/podstawowe_informacje

Należy wydrukować 2 wypełnione wnioski, bo jeden zostaje w Państwa dokumentacji na UG, a drugi wysyłamy do Rektoratu. Załączników wystarczy jeden komplet.

Student może także składać wnioski o inne stypendia wymienione poniżej. O terminy składania wniosków o poniższe stypendia prosimy dowiadywać się we właściwych urzędach, a wnioski składać samodzielnie:

- Stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego dla mieszkańców woj. Pomorskiego

- stypendium Prezydenta Miasta Gdańska - dla mieszkańców Gdańska
- stypendium Prezydenta Miasta Sopotu - dla mieszkańców Sopotu, student składa wypełniony wniosek w UM w Sopocie
- stypendium Prezydenta Miasta Gdyni - dla mieszkańców Gdyni, druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gdyni, student składa wypełniony wniosek w UM w Gdyni.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 11:31

Akademiki przyznane od X 2017r., wyniki posiedzenia komisji lipcowej

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon akademiki_komisja_lipcowa_internet.xls29 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 11:28

Terminy składania wniosków o akademik

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2017/18:

1)Starsze roczniki - od 16 V do 9 VI, ogłoszenie listy osób, którym przyznane zostało miejsce w akademiku będzie pod koniec czerwca w internecie na naszej stronie.

- Jeśli dochód netto na osobę w rodzinie wynosi do 900 zł, składając wniosek o akademik można również złożyć wniosek o stypendium socjalne (wystarczy wtedy 1 komplet załączników do obu wniosków wspólnie).

- Jeśli nie otrzymacie Państwo miejsca z pierwszej puli, można wysłać nam odwołanie mailowo z prośbą o przełożenie wniosku na drugie posiedzenie komisji. Wówczas wniosek będzie ponownie rozpatrzony wraz z wnioskami pierwszaków we wrześniu.

2)Studenci, którzy idą na pierwszy rok studiów składają wnioski od momentu, w którym dowiedzieli się, że są na liście studentów, do 6 IX.

- W przypadku, gdy student nie otrzymał miejsca w akademiku z puli wydziałowej w żadnym z dwóch powyższych terminów, wówczas może składać wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (na ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk) o miejsce z puli ogólnouczelnianej.

3) Wymagane dokumenty dla osób starających się o akademik:

1.Wniosek o miejsce w domu studenckim

Link do wniosku o akademik:  http://www.akademikigdansk.pl/studenci/wnioski

2.Załączniki  potrzebne do obliczenia aktualnego dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie są takie same, jak do stypendium socjalnego. Opisane są dokładnie w punkcie 1 dotyczącym stypendium socjalnego na naszej stronie internetowej.

Są to: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016r. studenta, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa lub/i ewentualnych małżonków (wystawione dla uczelni), zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa, zaświadczenia o wysokości alimentów, zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pracujących, zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów rolnych, ewentualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się rodziców itd…

 

4)Miejsce składania wniosków o akademik:Ul..Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój s-408. Wnioski można wysyłać listownie! O ewentualnych brakach powiadomimy Państwa mailowo. Kontakt telefoniczny w razie pytań: Małgorzata Opora 58 523 44 29,  Joanna Walczyk 58 523 44 28. 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 maja 2017 roku, 10:05

Strony