fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Lista studentów, którzy złożyli wniosek o akademik w maju i decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania miejsca

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon lista_do_internetu_vi_2018.xls29.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 czerwca 2018 roku, 11:15

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2018/19:

1)Starsze roczniki - od 8 V do 30 V, ogłoszenie listy osób, którym przyznane zostało miejsce w akademiku będzie 30 VI w internecie na naszej stronie.

- Jeśli nie otrzymacie Państwo miejsca w akademiku z pierwszej puli, można wysłać nam odwołanie mailowo z prośbą o przełożenie wniosku na drugie posiedzenie komisji. Wówczas wniosek będzie ponownie rozpatrzony wraz z wnioskami pierwszaków we wrześniu.

2)Studenci, którzy zaczną pierwszy rok studiów, składają wnioski od momentu, w którym dowiedzieli się, że są na liście studentów, do 7 IX.

- W przypadku, gdy student nie otrzymał miejsca w akademiku z puli wydziałowej w żadnym z dwóch powyższych terminów, wówczas może składać wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (na ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk) o miejsce z puli ogólnouczelnianej.

3) Wymagane dokumenty dla osób starających się o akademik:

1.Wniosek o miejsce w domu studenckim

Link do wniosku o akademik: http://www.akademikigdansk.pl/studenci/wnioski

2.Załączniki  potrzebne do obliczenia aktualnego dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie są takie same, jak do stypendium socjalnego. Opisane są dokładnie w punkcie 1 dotyczącym stypendium socjalnego na naszej stronie internetowej.

Są to: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2017r. studenta, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa lub/i ewentualnych małżonków (wystawione dla uczelni), zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa, zaświadczenia o wysokości alimentów, zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pracujących, zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów rolnych, ewentualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się rodziców itd…

Wraz z wnioskami o akademik można składać wnioski o stypendium socjalne, wystarczy załączyć do tych wniosków jeden komplet załączników potwierdzających dochody. (Do stypendium socjalnego max dochód netto na osobę w rodzinie to 920zł.)

4)Miejsce składania wniosków o akademik:Ul..Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój s-408. Wnioski można wysyłać listownie! O ewentualnych brakach powiadomimy Państwa mailowo. Kontakt telefoniczny w razie pytań: Małgorzata Opora 58 523 44 29,  Joanna Walczyk 58 523 44 28.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 czerwca 2018 roku, 6:48

Decyzje stypendialne na semestr letni 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk


Decyzje stypendialne przedłużające otrzymywanie stypendiów na semestr letni 2017/18 należy odebrać do dnia 13.04.2018 r w pokoju S-408.

Uwaga! Studenci, którzy nie otrzymali wypłaty stypendium w marcu z powodu późniejszego awansu na semestr letni proszeni są o wcześniejsze upewnienie się w dziekanacie spraw socjalnych o możliwości odbioru decyzji.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 marca 2018 roku, 11:20

Podwyżka stypendium Rektora w semestrze letnim 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk


Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora, w semestrze letnim 2017/18 ulega zwiększeniu kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów i od 1 marca będzie wynosić 540 zł miesięcznie.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 marca 2018 roku, 11:27

Awans na semestr letni warunkiem przedłużenia stypendium

Autor: 
Małgorzata Opora

Prosimy, abyście Państwo pilnowali, czy wszystkie wpisy z zaliczonych przedmiotów są w indeksie elektronicznym.  Brak wpisu to brak awansu i jednocześnie brak stypendium w marcu!
Jeśli egzaminy zaliczone będą dopiero w sesji poprawkowej, to jest małe prawdopodobieństwo otrzymania stypendium marcowego w terminie. Ci studenci, którzy nie otrzymali stypendium w terminie, a uzupełnili wpisy w indeksie, proszeni są o zgłaszanie się do pok. s-408 lub o informację telefoniczną (58 53 53 44 29), wówczas  otrzymają oni stypendium w połowie kwietnia z wyrównaniem za marzec.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 14:42

Termin odbioru decyzji stypendialnych

Autor: 
Joanna Walczyk

Studenci którzy składali wnioski stypendialne proszeni są o odbiór decyzji stypendialnych do dnia 27.01.2018 r. w dziekanacie w pokoju S-408 we wtorki, środy i piątki w godzinach 10-14.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 stycznia 2018 roku, 14:45

Średnie ocen studentów, którzy złożyli wnioski o stypendium rektora na WNS, XII 2017

Autor: 
Małgorzata Opora
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku, 10:49

Średnie stypendialne na poszczególnych kierunkach XII 2017

Autor: 
Małgorzata Opora
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku, 9:36

Lista wypłat XII 2017

Autor: 
Małgorzata Opora
ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Lista wypłat XII 2017123 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku, 9:36

Uwaga

Autor: 
M. Opora

Do wypłaty grudniowej zostanie wypłacony jednorazowy dodatek w kwocie 250zł. do każdego rodzaju stypendium.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 listopada 2017 roku, 13:51

Strony