fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Lista wypłat stypendiów na grudzień, w tym stypendiów rektora oraz średnie ocen, od których przyznawane było stypendium rektora na kierunkach

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 11:22

Obniżenie dodatku grudniowego z 600zł na 400zł ze względu na przekroczenie limitu określonego w ustawie

Informujemy, że dodatki grudniowe do stypendiów nie wyniosą 600zł, a 400zł. Obniżenie planowanej kwoty dodatku grudniowego z 600zł na 400zł spowodowane jest przekroczeniem limitu określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 listopada 2018 roku, 8:50

Dodatki grudniowe

Informujemy, że do wypłat stypendiów grudniowych będzie dodana kwota po 600zł dodatku do każdego rodzaju stypendium. Do wypłat zapomóg dodatek nie przysługuje.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 listopada 2018 roku, 13:40

Lista wypłat stypendiów socjalnych, specjalnych i zapomóg X, XI 2018

Lista wypłat stypendiów rektora będzie na początku grudnia.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 6:36

Uwaga! Od X 2018r. zmiana progów stypendialnych i wysokości stypendiów.

ZałącznikWielkość
PDF icon Więcej informacji302.82 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 13:20

Stypendia marszałka i prezydenta miasta dla wybitnych studentów.

Autor: 
Małgorzata Opora
Wybitni studenci mogą składać wnioski o stypendia jednostek samorządowych (stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdyni i prezydenta Miasta Sopotu) dla studentów na rok akademicki 2018/2019.
O powyższe stypendia student stara się samodzielnie. Wypełnione wnioski składa się w wyznaczonych miejscach jednostek samorządowych. Po wymaganą opinię Dziekana student zwraca się samodzielnie do Pana Prodziekana prof. dr hab. Jacka Taraszkiewicza.
 
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
 
Nabór wniosków od 1.10.2018 r.(uruchomienie generatora wniosków) do
24.10.2018 r. Informacja o naborze Wniosków zostanie udostępniona w BIP nie później niż na 14 dni przed datą zakończenia naboru Wniosków. Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego to 24 październik 2018 r.
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska
 
Wypełniony i zatwierdzony  przez Dziekana wniosek, Rektor przekazuje do
dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami do Wydziału Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 
Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu
 
Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium zaopiniowane przez Dziekana
Rektor przekazuje najpóźniej do 15 października danego roku do Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Sopocie.
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni
 
Wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować
dokumentów) należy składać w nieprzekraczalnych terminie do 5 października
br.
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 września 2018 roku, 13:10

Uwaga wybitni studenci, termin składania wniosków o jednorazową nagrodę rektora

Uwaga wybitni studenci, wnioski o jednorazową nagrodę rektora można składać w Biurze Dziekana w pokoju D-309 do 16 października. Druki i regulamin są do pobrania na stronie Rektoratu UG. Zaopiniowane przez Dziekana Wnioski przesłane będą do Rektora. Prosimy nie mylić jednorazowej nagrody rektora za szczególne osiągnięcia ze stypendium rektora min. z tytułu wysokiej średniej ocen.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 września 2018 roku, 11:38

"Lista akademikowa" - Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej dotyczące przyznania lub nieprzyznania miejsca w domu studenckim

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon lista_do_internetu_ix_2018_2.xls33.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 września 2018 roku, 8:50

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne, specjalne i rektora (min. za wysoką średnią ocen)

Termin składania wniosków o stypendia socjalne, specjalne i rektora na rok akademicki 2018/19 ubiega w dniu 16 października 2018r.

Wnioski o stypendia socjalne i specjalne przyjmujemy już od maja, można je składać do 16 października najpóźniej. Osoby, które złożyły wnioski po terminie nie otrzymają wyrównania za październik, ale też mogą się starać o stypendium od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Wnioski o stypendium rektora należy składać od momentu otrzymania wszystkich wpisów w indeksie elektronicznym nie dłużej niż do 16 października 2018r. Wniosek należy wypełnić na każdej stronie, zbędne informacje wykreślić. Na pierwszej stronie wniosku musi być pieczątka od Pani prowadzącej kierunek studiów w Dziekanacie, by potwierdzić średnią ocen.

Złożenie wniosków na ostatnią chwilę może spowodować miesięczne lub dłuższe opóźnienie wypłat.

Szczegóły dotyczące wymaganych załączników do wniosków znajdują się na naszej stronie: https://wns.ug.edu.pl/studenci/sprawy_socjalne/podstawowe_informacje

Wnioski o stypendium rektora złożone po terminie nie będą rozpatrywane i wyrównania nie będą przysługiwać.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 lipca 2018 roku, 13:55

Wnioski o stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019

Studenci zainteresowani składaniem wniosków o stypendium Ministra mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kryteriów i zasad przyznawania stypendium oraz pobrać wzór wniosku na stronie ministerstwa:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.htm

Wszystkie wnioski muszą posiadać pozytywną opinię rady wydziału, dlatego prosimy składać je w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2018 r. w biurze dziekana, pokój S 408.

Ważne! Prosimy o składanie wniosku wraz z jego kopią (załączniki mogą być tylko w jednym egzemplarzu).

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 lipca 2018 roku, 11:18

Strony