Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Podwyżka niektórych stypendiów

Autor: 
Małgorzata Opora, Biuro Dziekana, Sprawy Socjalne Wydziału Nauk Społecznych, pok.D-309, Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, tel: 58 523 44 29

Zmianie ulega załącznik nr 3 oraz 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

1. Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:

1)      Stypendium socjalne:

a)      Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

b)      Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 520 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

a)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

b)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości: 

- 780 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 700 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 630 zł         -przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2.  Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 500 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 zł            - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł            - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 600 zł.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 10:09

Wpis na semestr letni warunkiem przedłużenia stypendiów na semestr letni

Zgodnie z par.3, pkt 10 i 10a Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 nastąpi wypłata świadczeń socjalnych na podstawie dokumentów, w oparciu o które zostały one przyznane na semestr zimowy. Przedłużenie wypłat świadczeń może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.
Z powyższego wynika:
- studenci nie muszą składać nowych wniosków na semestr letni, stypendia będą wypłacane do czerwca 2019 r., jeśli student ma wpis na sem. letni
- uzyskanie po zamknięciu listy stypendialnej wpisu na sem. letni, czyli po 4 marca spowoduje opóźnienie wypłaty marcowej, zostanie ona wypłacona wraz z kolejną wypłatą w następnym miesiącu; stypendium nie przepadnie, a zostanie wyrównane w kolejnym mies.
- zapraszamy pod koniec marca do pokoju d-309 po odbiór decyzji na semestr letni, dokładny termin podamy w ogłoszeniu

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 lutego 2019 roku, 8:36

Decyzje stypendialne do odbioru

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych do 18 stycznia w pokoju D-309.
Przypominamy, że 12 stycznia w godz. 8-11.30 w sobotę jest dyżur dla studentów zaocznych. Decyzje możemy również wydawać osobom z pisemnym upoważnieniem od studenta.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 stycznia 2019 roku, 10:12

Zmienione godziny obsługi studenta w grudniu

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz przerwą świąteczną w dniach 24-31 grudnia 2018 dziekanat będzie nieczynny.

Dyżury Dziekanatu WNS w miesiącu grudniu ulegają zmianie:

Za odwołany dyżur Dziekanatu WNS przypadający na dzień 18.12.2018 r. wyznaczony zostaje dzień 17.12.2018 r.

Za odwołany dyżur Dziekanatu WNS przypadający na dzień 28.12.2018 r. wyznaczony zostaje dzień 20.12.2018 r.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o załatwianie spraw najpóźniej do dnia 20 grudnia b. r.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 grudnia 2018 roku, 8:43

Lista wypłat stypendiów na grudzień, w tym stypendiów rektora oraz średnie ocen, od których przyznawane było stypendium rektora na kierunkach

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 11:22

Obniżenie dodatku grudniowego z 600zł na 400zł ze względu na przekroczenie limitu określonego w ustawie

Informujemy, że dodatki grudniowe do stypendiów nie wyniosą 600zł, a 400zł. Obniżenie planowanej kwoty dodatku grudniowego z 600zł na 400zł spowodowane jest przekroczeniem limitu określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 listopada 2018 roku, 8:50

Dodatki grudniowe

Informujemy, że do wypłat stypendiów grudniowych będzie dodana kwota po 600zł dodatku do każdego rodzaju stypendium. Do wypłat zapomóg dodatek nie przysługuje.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 listopada 2018 roku, 13:40

Lista wypłat stypendiów socjalnych, specjalnych i zapomóg X, XI 2018

Lista wypłat stypendiów rektora będzie na początku grudnia.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 6:36

Uwaga! Od X 2018r. zmiana progów stypendialnych i wysokości stypendiów.

ZałącznikWielkość
PDF icon Więcej informacji302.82 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 13:20

Stypendia marszałka i prezydenta miasta dla wybitnych studentów.

Autor: 
Małgorzata Opora
Wybitni studenci mogą składać wnioski o stypendia jednostek samorządowych (stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdyni i prezydenta Miasta Sopotu) dla studentów na rok akademicki 2018/2019.
O powyższe stypendia student stara się samodzielnie. Wypełnione wnioski składa się w wyznaczonych miejscach jednostek samorządowych. Po wymaganą opinię Dziekana student zwraca się samodzielnie do Pana Prodziekana prof. dr hab. Jacka Taraszkiewicza.
 
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
 
Nabór wniosków od 1.10.2018 r.(uruchomienie generatora wniosków) do
24.10.2018 r. Informacja o naborze Wniosków zostanie udostępniona w BIP nie później niż na 14 dni przed datą zakończenia naboru Wniosków. Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego to 24 październik 2018 r.
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska
 
Wypełniony i zatwierdzony  przez Dziekana wniosek, Rektor przekazuje do
dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami do Wydziału Rozwoju
Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 
Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu
 
Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium zaopiniowane przez Dziekana
Rektor przekazuje najpóźniej do 15 października danego roku do Wydziału
Oświaty Urzędu Miejskiego w Sopocie.
 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni
 
Wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować
dokumentów) należy składać w nieprzekraczalnych terminie do 5 października
br.
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 września 2018 roku, 13:10

Strony