fbpx Bieżące sprawy | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Bieżące sprawy

Lista studentów WNS, którym zostało przyznane miejsce w domu studenckim na rok 2019/20

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon akademiki_calosc_vi_i_ix_2019_na_strone.xls43.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 września 2019 roku, 9:07

Wnioski o Stypendium Ministra

Do 4 października studenci wykazujący się  znacznymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi mogą składać wnioski o Stypendium Ministra. Bardzo prosimy o jak najszybsze dostarczanie nam wniosków, gdyż wydział musi przekazać zaopiniowane wcześniej przez Instytuty i Pana Dziekana wnioski do rektoratu do 18 października. 
Wnioski składa się podwójnie: w formie elektronicznej  na adres mailowy: wnsmop@univ.gda.pl (tego wymaga Ministerstwo) oraz  jednocześnie w formie papierowej do Biura Dziekana, pokój D-309,  ul.Bażyńskiego  4, gdyż w formie papierowej wniosek będzie czytać osoba weryfikująca wniosek na Wydziale. Wniosek w formie elektronicznej powinien być podpisany, stronę z podpisem należy zeskanować i dołączyć do reszty stron wniosku w formie elektronicznej.
Regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie Ministerstwa:
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 12:38

Zmiana godzin przyjmowania wniosków o akademik w ostatnim tygodniu sierpnia 2019r.

Autor: 
Małgorzata Opora
Zmiana godzin przyjmowania wniosków o akademik w ostatnim tygodniu sierpnia 2019r.
 
w dniach:
26-30 sierpnia zmienione będą godziny przyjmowania wniosków o akademik na następujące: 7.45-11.45.
Wnioski można też wysyłać pocztą: Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pokój D-309.
Małgorzata Opora
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 11:14

Od 1 lipca 2019 przeniesienie stypendiów na ul. Bażyńskiego 1a.

Z dniem 1 lipca rozpoczyna funkcjonowanie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów oraz jedna ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, która w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów UG.
 
W związku z nowym rozporządzeniem Rektora od 1 lipca składacie Państwo wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, o zapomogę oraz o stypendium rektora m.in. za wysoką średnią w nowopowstałej jednostce centralnej na ul. Bażyńskiego 1a, pok. 116, kod 80-309.
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 maja 2020 roku, 9:03

Lista studentów, którzy otrzymali miejsce w akademiku na WNS na rok 2019/20, decyzje komisji czerwcowej i termin składania wniosków o akademik na rok 2019/20

Jednocześnie informujemy, że odbywa się jeszcze kolejny nabór wniosków o akademik na rok 2019/20, wnioski przyjmujemy do 6 września 2019 r. w pokoju d-309, załączniki do wniosku są takie same jak do wniosku o stypendium socjalne.  Od tego roku należy  kopiować załączniki, gdy dochód jest do 960zł, bo wnioski o stypendium socjalne rozpatrywać będzie inna komisja.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 czerwca 2019 roku, 7:18

Termin składania wniosków o akademik na 2019/20 rok

1) Starsze roczniki - od 15 V do 5 VIogłoszenie listy osób, którym przyznane zostało miejsce w akademiku będzie w 2 połowie VI w internecie na naszej stronie (dokładny termin podamy w kolejnym ogłoszeniu)

- Jeśli nie otrzymacie Państwo miejsca w akademiku z pierwszej puli, można wysłać nam odwołanie mailowo z prośbą o przełożenie wniosku na drugie posiedzenie komisji. Wówczas wniosek będzie ponownie rozpatrzony wraz z wnioskami pierwszaków we wrześniu.

2) Studenci, którzy zaczną pierwszy rok studiów, składają wnioski od momentu, w którym dowiedzieli się, że są na liście studentów, do 6 IX.

- W przypadku, gdy student nie otrzymał miejsca w akademiku z puli wydziałowej w żadnym z dwóch powyższych terminów, wówczas może składać wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o miejsce z puli ogólnouczelnianej. W takim przypadku należy wysłać wiadomość mailową na adres: wnsmop@univ.gda.pl z prośbą o przesłanie wniosku na komisję odwoławczą do rektoratu. Pani Małgorzata Opora prześle Państwa wnioski na komisję odwoławczą do Pani Beaty Weber. O wyniki posiedzenia komisji odwoławczej studenci dowiadują się samodzielnie u Pani Beaty Weber beata.weber@ug.edu.pl

3) Wymagane dokumenty dla osób starających się o akademik:

      1.Wniosek o miejsce w domu studenckim

Link do wniosku o akademik: http://www.akademikigdansk.pl/studenci/wnioski

      2.Załączniki  potrzebne do obliczenia aktualnego dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie są takie same, jak do stypendium socjalnego. Opisane są dokładnie w punkcie 1 dotyczącym stypendium socjalnego na naszej stronie internetowej.  Są to: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2018r. studenta, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa lub/i ewentualnych małżonków (wystawione dla uczelni), zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa, zaświadczenia o wysokości alimentów, zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pracujących, zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów rolnych, ewentualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się rodziców itd.

4) Miejsce składania wniosków o akademik: Ul..Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój D-309. Wnioski można wysyłać listownie! O ewentualnych brakach powiadomimy Państwa mailowo. Kontakt telefoniczny w razie pytań: Małgorzata Opora 58 523 44 29,  Joanna Walczyk 58 523 44 28.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 maja 2019 roku, 12:33

Podwyżka niektórych stypendiów

Autor: 

Zmianie ulega załącznik nr 3 oraz 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

WYSOKOŚĆ STAWEK STYPENDIÓW ORAZ PROGI DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

1. Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne:

1)      Stypendium socjalne:

a)      Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

b)      Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 520 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

a)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

b)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości: 

- 780 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 700 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 630 zł         -przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2.  Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 500 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 zł            - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł            - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

STAWKA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 600 zł.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 maja 2019 roku, 12:28

Wpis na semestr letni warunkiem przedłużenia stypendiów na semestr letni

Zgodnie z par.3, pkt 10 i 10a Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 nastąpi wypłata świadczeń socjalnych na podstawie dokumentów, w oparciu o które zostały one przyznane na semestr zimowy. Przedłużenie wypłat świadczeń może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru.
Z powyższego wynika:
- studenci nie muszą składać nowych wniosków na semestr letni, stypendia będą wypłacane do czerwca 2019 r., jeśli student ma wpis na sem. letni
- uzyskanie po zamknięciu listy stypendialnej wpisu na sem. letni, czyli po 4 marca spowoduje opóźnienie wypłaty marcowej, zostanie ona wypłacona wraz z kolejną wypłatą w następnym miesiącu; stypendium nie przepadnie, a zostanie wyrównane w kolejnym mies.
- zapraszamy pod koniec marca do pokoju d-309 po odbiór decyzji na semestr letni, dokładny termin podamy w ogłoszeniu

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 lutego 2019 roku, 8:36

Decyzje stypendialne do odbioru

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych do 18 stycznia w pokoju D-309.
Przypominamy, że 12 stycznia w godz. 8-11.30 w sobotę jest dyżur dla studentów zaocznych. Decyzje możemy również wydawać osobom z pisemnym upoważnieniem od studenta.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 stycznia 2019 roku, 10:12

Zmienione godziny obsługi studenta w grudniu

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz przerwą świąteczną w dniach 24-31 grudnia 2018 dziekanat będzie nieczynny.

Dyżury Dziekanatu WNS w miesiącu grudniu ulegają zmianie:

Za odwołany dyżur Dziekanatu WNS przypadający na dzień 18.12.2018 r. wyznaczony zostaje dzień 17.12.2018 r.

Za odwołany dyżur Dziekanatu WNS przypadający na dzień 28.12.2018 r. wyznaczony zostaje dzień 20.12.2018 r.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o załatwianie spraw najpóźniej do dnia 20 grudnia b. r.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 grudnia 2018 roku, 8:43