fbpx I rok - niezbędnik | Wydział Nauk Społecznych

I rok - niezbędnik | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

baner

 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz sprawdzanie bieżących komunikatów na stronach internetowych WNS i UG.

Informacje dotyczące numerów pokoi i telefonów do osób prowadzących poszczególne kierunki studiów w Dziekanacie (link)

 

Student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Dziekanatu o zmianie imienia, nazwiska, stanu cywilnego i innych danych osobowych gromadzonych w dokumentacji przebiegu studiów oraz adresu i innych danych niezbędnych do kontaktu UG ze studentem.

 

LEGITYMACJA STUDENCKA

Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej składa się w PORTALU STUDENTA (link do instrukcji). W portalu można śledzić status legitymacji. Gdy posiada ona status „przedłużona”, oznacza to, że jest przygotowana do wydania studentowi. Wówczas można ją odebrać w Dziekanacie WNS UG.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UG oraz ślubowania. Jednocześnie przypominamy, że legitymacja uprawnia do zniżek od 1 października 2019 r.

 

UMOWY I OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim oraz dodatkowo (studenci niestacjonarni) oświadczeń o wyborze formy płatności w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Szczegóły znajdziesz na stronach:

DZIEKANAT - OPŁATY ZA STUDIA

PORTAL STUDENTA

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wraz z tabelą wysokości opłat

 

ŚLUBOWANIE

Student pierwszego roku jest zobowiązany do podpisania w Dziekanacie ślubowania. Niedopełnienie powyższego spowoduje skreślenie z listy studentów.

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

dla studentów I roku odbywa się online i jest dostępne na stronie internetowej Biblioteki UG oraz na PORTALU EDUKACYJNYM UG w zakładce Szkolenia dla studentów I roku.

 

SZKOLENIE BHP

Obowiązkowe szkolenie bhp należy zaliczyć w trybie on-line od 1 do 31 października 2019 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie PORTALU STUDENTA. Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie pisemnego oświadczenia o zaliczonym szkoleniu bhp. Terminy oraz warunki zaliczenia szkolenia w terminach dodatkowych reguluje zarządzenie rektora:

Zarządzenie Rektora w sprawie obowiązkowego szkolenia bhp dla studentów

 

DYDAKTYKA

O kwestie związane z procesem dydaktycznym, takie jak:

  • wybór specjalności, fakultetów, seminariów
  • organizacja zajęć dydaktycznych
  • różnice programowe

proszę pytać we właściwym Instytucie WNS.

PLANY ZAJĘĆ umieszczone będą na stronach internetowych INSTYTUTÓW WNS.

 

SPRAWY SOCJALNE

Bieżące komunikaty sprawdzaj na stronach WNS:

PODSTAWOWE INFORMACJE

BIEŻĄCE SPRAWY

 

WJAZD NA TEREN KAMPUSU UG

od 1 października 2017 r. działa system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Studenci i doktoranci Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu nadania uprawnień do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na podstawie ważnej legitymacji, składają wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych. Wzór wniosku określa zarządzenie kanclerza UG nr 7/K/19.

 

PRZYDATNE LINKI:

NIEZBĘDNIK STUDENTA UG

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO UG

PRZEPISY I DOKUMENTY

PORTAL STUDENTA

PORTAL EDUKACYJNY

WNS/AKTUALNOŚCI

INSTYTUTY WNS:

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 października 2019 roku, 15:03