Uchwały Rady Wydziału: 2022.01

Uchwała nr 01/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z urlopu naukowego z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Uchwała nr 02/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z urlopu naukowego z Instytutu Psychologii

Uchwała nr 03/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdania z urlopu naukowego z Instytutu Socjologii 

Uchwała nr 04/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych kierunku Gospodarka przestrzenna I stopnia od cyklu 2022-25

Uchwała nr 05/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych kierunku Politologia o profilu ogólnoakademickim II stopnia od roku akademickiego 2022/23

Uchwała nr 06/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych od roku akademickiego 2022/23 

Uchwała nr 07/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna wg standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Uchwała nr 08/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne wg standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

Uchwała nr 09/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie i programie studiów na kierunku Praca socjalna, studia stacjonarne pierwszego stopnia od cyklu 2022-25 

Uchwała nr 10/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika specjalna, studia pięcioletnie magisterskie od cyklu 2022-27 

Uchwała nr 11/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika, studia stacjonarne drugiego stopnia od cyklu 2022-24

Uchwała nr 12/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika, studia niestacjonarne drugiego stopnia od cyklu 2022-24 

Uchwała nr 13/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika, studia stacjonarne pierwszego stopnia od cyklu 2022-2025 

Uchwała nr 14/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, moduł specjalnościowy: Pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna od cyklu 2022-25

Uchwała nr 15/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika, moduł specjalnościowy: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii, studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne od cyklu 2022-24 

Uchwała nr 16/01/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2022/23

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Styczeń 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 14. Styczeń 2022 - 10:25; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny