fbpx Praca socjalna - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Praca socjalna - stacjonarne II stopnia

Praca socjalna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Praca socjalna
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwenci kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tegoż zawodu. Żadne inne studia z zakresu nauk społecznych nie upoważniają absolwenta do zatrudnienia jako pracownik socjalny.
 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pracownicy socjalni zatrudniani są w:

 • ośrodkach pomocy społecznej w gminie
 • w powiatowych centrach pomocy społecznej
 • w domach pomocy społecznej
 • w wydziałach polityki społecznej
 • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
 • centrach integracji społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • domach dziennego pobytu (dla seniorów)
 • szpitalach
 • zakładach karnych.

Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni jako:

 • animatorzy społeczni
 • organizatorzy społeczności lokalnych
 • asystenci rodzin
 • asystenci osób z niepełnosprawnością
 • wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej
 • prowadzący kluby seniora
 • doradcy zawodowi.
 • doradcy życiowi, supernianie
 • mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych lub inicjować grupy samopomocowe, podnoszące kompetencje życiowe - takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, kulturowe.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 27

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 6

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
09 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
17 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 sierpnia
pon., śr., pt. godz 9:00 - 13:00,wt., czw. godz 14:00 - 18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B 101
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa od 21 września

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
30 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
01 października 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
09 października 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 21 września
pon., śr., pt. godz 9:00 - 13:00,wt., czw. godz 14:00 - 18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B 101
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 września 2020 roku, 14:58