fbpx Praca socjalna - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Praca socjalna - stacjonarne II stopnia

Praca socjalna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Praca socjalna
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwenci kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tegoż zawodu. Żadne inne studia z zakresu nauk społecznych nie upoważniają absolwenta do zatrudnienia jako pracownik socjalny.
 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pracownicy socjalni zatrudniani są w:

 • ośrodkach pomocy społecznej w gminie
 • w powiatowych centrach pomocy społecznej
 • w domach pomocy społecznej
 • w wydziałach polityki społecznej
 • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
 • centrach integracji społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • domach dziennego pobytu (dla seniorów)
 • szpitalach
 • zakładach karnych.

Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni jako:

 • animatorzy społeczni
 • organizatorzy społeczności lokalnych
 • asystenci rodzin
 • asystenci osób z niepełnosprawnością
 • wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej
 • prowadzący kluby seniora
 • doradcy zawodowi.
 • doradcy życiowi, supernianie
 • mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych lub inicjować grupy samopomocowe, podnoszące kompetencje życiowe - takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, kulturowe.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53