fbpx Pedagogika wczesnej edukacji - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika wczesnej edukacji - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika wczesnej edukacji

Rekrutacja zawieszona

Z przykrością informujemy, że z powodu zmiany przepisów prawnych (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (DZ.U. poz.787)) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2019 r., rekrutacja na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji zostaje zawieszona.

Osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku w zakresie przygotowującym do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

Kandydaci, którzy dokonali opłaty na poczet rekrutacji na Pedagogikę wczesnej edukacji, mogą ubiegać się o jej zwrot lub - w przypadku decyzji o udziale w rekrutacji na inny kierunek - przenieść ją na nowy kierunek.

Biuro Rekrutacji UG

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Pedagogika wczesnej edukacji
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Pedagogika wczesnej edukacji jest kierunkiem uzupełniającym wykształcenie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwentów studiów I stopnia, posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji poszerza swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencji społeczne w zakresie pracy edukacyjnej z dzieckiem oraz otrzymuje dodatkowe kompetencje w obszarze ewaluacji oświatowej.

Zajęcia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką.

Aktywni studenci mają szansę uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych pod kierunkiem pracowników na poziomie pozwalającym na publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych i metodycznych oraz naukowych pracach zbiorowych.

Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w: pracach studenckich kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej; działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego; współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji uzyskują pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunków nadających przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, takich jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna czy pedagogika wczesnej edukacji.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 czerwca 2019 roku, 9:43