fbpx Wykaz umów-Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wykaz umów-Wydział Nauk Społecznych

Wykaz umów-Wydział Nauk Społecznych

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń. Najbardziej popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę nowemu programowi, który od roku akademickiego 2014/2015 funkcjonuje w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe”.

Na wniosek Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany przez Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów, została przyznana naszej uczelni „Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 ( Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE) o numerze: 50023-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Karta ECHE uprawnia do dofinansowania wszystkich działań  w  ramach programu Erasmus+. Jest ona jednocześnie zobowiązaniem Uniwersytetu Gdańskiego do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień  „Deklaracji Polityki Erasmusa 2014-2020

Ersamus

Wykaz umów z krajami programu / wzór umowy / Erasmus Policy Statement 2014-2020

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 15:04