fbpx Archiwum | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Archiwum

Granty Narodowego Centrum Nauki - zakończone

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Granty Narodowego Centrum Nauki

Kierownik projektu: dr Radosław Kossakowski

Tytuł projektu: Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania (The meaning of the football. Social dimensions of fandom culture).

Czas trwania projektu: 2014-02-18 do 2018-02-17

Nazwa konkursu: SONATA; edycja 5

Nr umowy: 2013/09/D/HS6/00238

Kwota dofinansowania: 140 400,00

 

Kierownik projektu: dr Martyna Anna Koszkało

Tytuł projektu: Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu (The Nature of Will. Freedom and Necessity. The Analysis of John Duns Scouts theory in comparison to St. Augustine of Centebury and St. Thomas Aquinas),

Czas trwania projektu: 2014-03-12 do 2018-05-11

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 5

Nr umowy: 2013/09/B/HS1/01985

Kwota dofinansowania: 65 920,00

 

Kierownik projektu: dr Arkadiusz Peisert

Tytuł projektu: Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta Eliasa w kontekście polskiej demokracji lokalnej (The civilizing process as the variable explaining the growth of the civic participation in Poland. An interpretation of the Norbert Elias' theory in the context of polish local democracy.

Czas trwania projektu: 2012-08-07 do 2017-08-06

Nazwa konkursu: SONATA; edycja 2

Nr umowy: 2011/03/D/HS5/02495

Kwota dofinansowania: 50 120,00

 

Instytut Pedagogiki

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

Tytuł projektu: Uczenie się wspomagane technologiami mobilnymi w szkołach pomorskich. Krytyczne pytania o rozwój "kompetencji XXI wieku" oraz genderową inkluzję w szkolnych modelach BOYD/ BOYT oraz OPD.

Czas trwania projektu: 2016-07-04 do 2018-07-03

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 10

Nr umowy: 2015/19/B/HS6/02218

Kwota dofinansowania: 141 600,00

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek

Tytuł projektu: Teorie pedagogiczne, polityki oświatowe a polityczna konstrukcja społeczeństwa. Analiza relacji w świetle "retoryki ontologicznej" E. Laclau

 Czas trwania projektu: 2015-07-14 do 2018-01-13

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 8

Nr umowy: 2014/15/B/HS6/03580

Kwota dofinansowania: 137 189,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Siemionow

Tytuł projektu: Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w PerhekuntoututuskeskusLauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności.

Nazwa konkursu: MINIATURA; edycja 1

Czas trwania projektu:  2017-08-23  2018-08-22

Nr umowy: 2017/01/X/HS6/00075

Kwota dofinasowania: 9 861,00

 

Instytut Politologii

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Leszek Tebinka, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia sekcji polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE)

Czas trwania projektu: 2016-06-20 do 2019-06-19

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 10

Nr umowy: 2015/19/B/HS3/01051

Kwota dofinansowania: 217 571,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Marek Rewizorski

Tytuł projektu: Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje.

Czas trwania projektu: 2017-07-12   2020-07-11

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 12

Nr umowy: 2016/23/B/HS5/00118

Kwota dofinansowania: 253 500,00

 

Instytut Psychologii

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr Tomasz Stefan Besta

Tytuł projektu: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzegania zarówno własnego Ja jak i przedstawicieli grup obcych (Whenvoluntaryaccommodationgivesstrength to act: Consequnces of feeling of oneness with a group for perception of the Self and aou-groups' members).

Czas trwania projektu: 2015-04-15 do 2018-04-14

Nazwa konkursu: SONATA BIS

Nr umowy: 2014/14/E/HS6/00587

Kwota dofinansowania: 385 650,00

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Wanda Brycz

Tytuł projektu: Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja (Metacogniitive self (MS) and the elements of human ability to self-regulate: the implications of human performance in the following areas: cognition, motivation and emotions).

Czas trwania projektu: 2014-07-14 do 2018-07-13

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 6

Nr umowy: 2013/11/B/HS6/01463

Kwota dofinansowania: 646 633,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Michał Harciarek

Tytuł projektu: Zmiany przestrzennego orientowania uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: badania behawioralne z wykorzystaniem EEG i implikacjami dla poznawczego starzenia.

Czas trwania projektu: 2016-02-19 do 2019-02-18

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 9

Nr umowy: 2015/17/B/HS6/03951

Kwota dofinansowania: 456 973,00

 

Kierownik projektu: dr Michał Paweł Jaśkiewicz

Tytuł projektu: Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście.

Czas trwania projektu: 2015-08-05 do 2018-08-04

Nazwa konkursu: SONATA; edycja 8

Nr umowy: 2014/15/D/HS6/04816

Kwota dofinansowania: 251 520,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Anna Lipowska, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa - międzypokoleniowa transmisja wzorców atrakcyjności fizycznej w kontekście stereotypów płci i zachowań prozdrowotnych.

Czas trwania projektu: 2016-01-18 do 2019-01-17

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 9

Nr umowy: 2015/17/B/HS6/04144

Kwota dofinansowania: 377 440,00

 

Kierownik projektu: dr Marta Łockiewicz

Tytuł projektu: Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni - perspektywa międzyjęzykowa.

Czas trwania projektu: 2015-10-28 do 2017-12-27

Nazwa konkursu: HARMONIA; edycja 6

Nr umowy: 2014/14/M/HS6/00922

Kwota dofinansowania: 120 992,00

 

Kierownik projektu: mgr Patrycja Aleksandra Naumczyk

Tytuł projektu: Badanie mózgowych korelatów przebiegu procesów poznawczych u osób starszych z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

Czas trwania projektu: 2014-03-18 do 2017-03-17

Nazwa konkursu: PRELUDIUM; edycja 5

Nr umowy: 2013/09/N/HS6/02634

Kwota dofinansowania: 146 658,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Anna Maria Zawadzka, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat.

Czas trwania projektu: 2016-03-03 do 2019-03-02

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 9

Nr umowy: 2015/17/B/HS6/04187

 Kwota dofinansowania: 325 440,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Anna Żemojtel-Piotrowska, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Kolektywny narcyzm w modelu sprawczym-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje

Czas trwania projektu: 2017-01-17 do 2019-01-16

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 11

Nr umowy: 2016/21/B/HS6/01069

Kwota dofinansowania: 246 675,00

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku, 15:22

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki

Stypendia rządu francuskiego

Stypendia rządu francuskiegoNarodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA zaprasza do zapoznania się z informacjami o programach oferowanych przez rząd francuski.

 

Stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu  i miesięcznych pobytów naukowych, przyznawane są od ponad 50 lat. Dwa wiodące programy finansowania to:

- STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO: skierowane są do osób pragnących kontynuować studia we Francji.

- STYPENDIUM EIFFEL: skierowane jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji  w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne. Termin składania wniosków mija 8 stycznia 2021 r. ! 

Więcej informacji o programach oraz szczegóły naborów dostępne są na stronie:

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0


RZĄDOWE STYPENDIA NAUKOWE W IZRAELU 2021 – 2022

baner
 
Informacje ogólne
Gorąco zachęcamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu.
 
Na podstawie "Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej" strona izraelska oferuje możliwość ubiegania się o:
 
•           stypendium specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;
•           stypendium na letni kurs języka hebrajskiego lub arabskiego.
 
Izrael oferuje łącznie 40 miejsc dla studentów ze świata, w roku akademickim 2021/2022 stypendium nie jest oferowane na kierunkach medycznych, stomatologicznych ani weterynaryjnych. 
 
Ze względu na pandemię COVID-19 informacja o organizacji nauki podczas stypendium będzie potwierdzona. Władze izraelskie planują, że od nowego roku akademickiego nauka będzie toczyła się w trybie stacjonarnym.
 
Złożenie dokumentów aplikacyjnych nie daje gwarancji uzyskania stypendium.
 
Stypendium specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców
 
Stypendium obejmuje częściową opłatę za studia (50% opłaty za studia, nie więcej niż 6000 USD), Stypendium częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego ani ubezpieczenia. Częściowe dofinansowanie kosztów życia w Izraelu jest przekazywana miesięcznie na rachunek otwarty przez studenta w izraelskim banku.
 
Nauka odbywać się będzie od października 2021 – czerwca 2022.
 
Kandydaci na stypendium 8-mięsięczne mają obowiązek przesłać potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na wybrany przez studenta program lub, gdy wyjazd ma mieć charakter pobytu badawczego, otrzymać list od pracownika naukowego, który wyraża chęć bycia opiekunem naukowym podczas badań studenta w Izraelu (list musi być sporządzony na papierze firmowym uczelni).
 
W razie pytań dotyczących trybu odbywania stypendium 8-miesięcznego kandydat powinien być w bezpośrednim kontakcie z uczelnią w Izraelu.
​Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego lub arabskiego
 
Stypendium obejmuje całość opłaty za kurs językowy, zakwaterowanie, częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego ani ubezpieczenia.
 
Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego i arabskiego odbywało się będzie na uczelni wyłonionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela 
w przetargu.
 
Stypendium obejmuje ok. 3,5 tygodnia nauki języka hebrajskiego.
 
Warunki ubiegania się o stypendium
 
•           obywatelstwo polskie;
•           wiek do 35 lat (w momencie rozpoczęcia nauki w Izraelu);
•           minimum tytuł licencjata lub inżyniera;
•           brak wcześniejszego pobytu w Izraelu w ramach stypendium MSZ Izraela;
•           bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
•           jeśli nauka na wybranym kierunku odbywa się w języku hebrajskim, to bardzo dobra znajomość języka hebrajskiego w mowie i piśmie;
•           bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
•           stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.
​Wymagane dokumenty (w języku angielskim)
 
•           wypełniony wniosek aplikacyjny;
•           CV;
•           list opisujący planowany przebieg studiów i badań podczas pobytu na stypendium;
•           oryginały lub potwierdzone notarialnie kopie dyplomów akademickich i informacji o przebiegu studiów
•           2 listy referencyjne od wykładowców akademickich;
•           certyfikat znajomości j. angielskiego (i ewentualnie: hebrajskiego); 
•           3 fotografie;
•           zaświadczenie zdrowotne. 
 
Osoby ubiegających się o pobyt badawczy są zobowiązane do przesłania również:
•           programu badań w ramach stażu naukowego w Izraelu;
•           informacja, czy kandydat otrzymuje już jakieś inne stypendium;
•           w momencie złożenia wniosku bardzo dużym plusem jest nawiązanie wcześniejszego kontaktu z izraelską uczelnią, na której planowane jest odbycie studiów.
 
Oryginał dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej (w trzech kopiach) prosimy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie do 21 marca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
 
Jednocześnie skan elektroniczny należy przesłać pod adres education@warsaw.mfa.gov.il.
Dodatkowe informacje, dane kontaktowe
 
Lista uczelni, które obejmuje stypendium rządowe, jest dostępna na stronie Council of Higher Education of Israel: https://studyisrael.org.il/study-in-israel
 
Studenci, którzy otrzymają pozytywną decyzję przyznaniu stypendium mają obowiązek ubiegać się o wizę studencką A/2 do Izraela. Stypendyści są zwolnieni z opłat za wizę. Wszystkie szczegóły dotyczące wizy znajdą Państwo na stronie: http://embassies.gov.il/warsaw/ConsularServices/Pages/wizy.aspx
 
W przypadku uzyskania stypendium, student zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zapisaniem się na rok akademicki w uczelni przyjmującej. Dopiero po spełnieniu tego warunku MSZ Izraela uiści opłatę za naukę i uruchomi stypendium.
 
Dodatkowe informacje na temat stypendium można uzyskać w kontakcie 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela:
 
Pełna informacja dotycząca stypendium na stronie Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela:
 
Dokumenty aplikacyjne (plik PDF):
 
Instrukcja wypełnienia wniosku (plik PDF):
 
 
Pobierz całą treść tego ogłoszenia w pliku PDF: 
 
 
 
 
Ambasada Izraela w Polsce
Departament Edukacji
Mateusz Pigoń
tel. 22-597-05-07; email: education@warsaw.mfa.gov.il​
 
 
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 maja 2021 roku, 15:49

Aktualne oferty grantów

ZałącznikWielkość
PDF icon STYCZEŃ 2020358.22 KB
PDF icon LUTY 2020363.53 KB
PDF icon MARZEC 2020601.83 KB
PDF icon KWIECIEŃ 2020630.18 KB
PDF icon MAJ 2020618.83 KB
PDF icon CZERWIEC 2020551.28 KB
PDF icon LIPIEC 2020543.88 KB
PDF icon SIERPIEŃ 2020575.48 KB
PDF icon WRZESIEŃ 2020566.46 KB
PDF icon PAŹDZIERNIK 2020582.28 KB
PDF icon LISTOPAD 2020349.5 KB
PDF icon GRUDZIEŃ 2020428.46 KB
PDF icon STYCZEŃ 2021432.33 KB
PDF icon LUTY 2021465.63 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 maja 2021 roku, 15:37