fbpx Aktualności | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aktualności

Oferty grantów i stypendiów EURAXESS dla doktorantów i pracowników nauki - LIPIEC 2021

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki

LIPIEC 2021

programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać

 

Portugalia program NAWA finansujący bilateralną mobilność naukowców realizujących wspólne projekty pomiędzy Polską a Portugalią
Termin: 16 lipca 2021

Węgry (Central European University)stypendia Institute for Advanced Study dla osób po doktoracie, nauki społeczno-humanistyczne
Termin: 25 sierpnia 2021

Włochy (Rzym) - stypendia podoktorskie EMBL-IIT z dziedzin: neurologia, epigenetyka, genomika, nanotechnologia.
Termin: 31 sierpnia 2021

Europa ERC Advanced Grant – badacze każdej dziedziny ze znaczącym dorobkiem naukowym w ostatnich 10 latach
Termin: 31 sierpnia 2021

Szwajcaria (Zurych)ETH Zurich Postdoctoral Fellowships
Termin: 1 września 2021

Niemcy stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska
Termin: 5 września 2021

USA (Harvard University)Harvard Radcliffe Fellowship Program dla naukowców, artystów
Terminy: 9 września 2021: nauki humanistyczne, społeczne i sztuka,
30 września 2021: nauki ścisłe, inżynieryjne, matematyka.

Konkursy NCN: Sonata Bis na projekty badawcze dla osób od 5 do 12 lat po doktoracie; Maestro – dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
Termin: 15 września 2021

Kanada Banting Postdoctoral Fellowships – stypendia z różnych dziedzin
Termin: 22 września 2021

USA (Nowy Jork)międzynarodowe stypendia w Dorothy and Lewis B. Cullman Center for Scholars and Writers
Termin: 24 września 2021

Włochy (EUI) stypendia Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego Fernand Braudel Senior Fellowships dla badaczy o międzynarodowej renomie
Termin: 30 września 2021

Wybrany kraj - NCN konkurs Miniatura na realizację pojedynczego działania służącego przygotowaniu projektu badawczego np.: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego, wyjazdu konsultacyjnego.
Termin: 30 września 2021

Europa stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie
Termin: 30 września 2021

Różne krajestypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Termin: 1 października 2021

Wybrany krajMarie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa) – granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców po doktoracie, wszystkie dziedziny nauki.
Termin: 12 października 2021

Belgia (Walonia)stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny.
Termin: 15 października 2021

Włochy (EUI) – stypendia European University Institute: Max Weber Fellowships - do 5 lat po doktoracie, termin: 18 października 2021 oraz
Jean Monnet Fellowships – powyżej 5 lat po doktoracie, termin: 25 października 2021

Islandia Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy nauk humanistycznych na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Islandii
Termin: 31 października 2021

Dowolny krajNAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1
Nabór ciągły do 10 grudnia 2024

Turcjastypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Różne kraje EMBOstypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Dowolny krajstypendia EMBO dla naukowców po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia

Brazylia (São Paulo)Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Niemcystypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie z każdej dziedziny
Termin: non-stop. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie.

Stypendia na przyjazd do Polski:

NAWA – Polskie Powroty – umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom po doktoracie powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych Termin: 29 lipca 2021

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa) – dla naukowców do 8 lat po doktoracie, z dowolnego kraju świata i każdej dziedziny badań.
Termin: 12 października 2021

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN – stypendia dla osób po doktoracie i profesorów, z całego świata, nauki społeczno-humanistyczne
Termin: 31 października 2020

ZałącznikWielkość
PDF icon 07_granty_i_stypendia_lipiec_2021.pdf330.28 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 lipca 2021 roku, 14:01

Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa

Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa zostały otwarte! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/-/pierwsze-konkursy-w-programie-horyzont-europa-juz-otwarte-

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 czerwca 2021 roku, 11:14

Oferty grantów i stypendiów EURAXESS dla doktorantów i pracowników nauki - CZERWIEC 2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą grantów i stypendiów EURAXESS.

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać.

 

Polska – Nagrody Naukowe „Polityki” dla młodych naukowców z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, o życiu i technicznych
Termin: 13 czerwca 2021

Konkursy NCN: OPUS dla naukowców na każdym etapie kariery; PRELUDIUM dla naukowców nieposiadających stopnia doktora
Termin: 15 czerwca 2021

Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 czerwca 2021

Wlk. Brytania - Newton International Fellowships – dla osób po doktoracie, nauki przyrodnicze, społeczne i humanistyczne
Termin: 16 czerwca 2021

NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych
Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy

Włochy (Ca’ Foscari University of Venice) – stypendia MSCA COFUND dla naukowców po doktoracie
Termin: 30 czerwca 2021

Japonia – 2022 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne
Termin: 30 czerwca 2021

Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy z zakresu żywienia człowieka
Termin: 30 czerwca 2021

Portugalia – program NAWA finansujący bilateralną mobilność naukowców realizujących wspólne projekty pomiędzy Polską a Portugalią
Termin: 16 lipca 2021

Europa – ERC Advanced Grant – badacze każdej dziedziny ze znaczącym dorobkiem naukowym w ostatnich 10 latach
Termin: 31 sierpnia 2021

Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships
Termin: 1 września 2021

Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska
Termin: 5 września 2021

Kanada – Banting Postdoctoral Fellowships – stypendia z różnych dziedzin
Termin: 22 września 2021 

ZałącznikWielkość
PDF icon Granty i stypendia - czerwiec 2021 (pdf)324.29 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 czerwca 2021 roku, 10:52

Aktualności

Autor: 
Jolanta Mrozek

Wspólne projekty badawcze NAWA

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy bilateralnej w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA. Aktualnie otwarte są nabory wniosków dotyczących współpracy badawczej z Portugalią, Słowacją, Francją i Niemcami. Szczegóły na stronie internetowej NAWA:
 
 
 
 
 
Osoby zainteresowane ww. tematem zapraszamy do kontaktu:
 
Jolana Mrozek
tel.: 58 523 43 07 lub wew. 43 07
e-mail: jolanta.mrozek@ug.edu.pl
 

Nowe granty NCN dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

 

Z radością informujemy, że projekt "Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020", którego kierownikiem jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG z Instytutu Politologii WNS UG uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM BIS Narodowego Centrum Nauki.

Projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie i znalazł się na pierwszej pozycji listy rankingowej panelu HS5 konkursu NCN PRELUDIUM BIS 2.

 

Dofinansowanie otrzymał również projekt NCN SONATA dr Pawła Atroszko z Instytutu Psychologii WNS pt. "Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych" realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Śląskim. Kierownikiem tego projektu jest dr Edyta Charzyńska z UŚl.

 


MINIATURA 5 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r. Sugerowane jest możliwie jak najwcześniejsze składanie wniosków. 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej NCN: 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

 

OFERTY GRANTÓW I STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKI MAJ 2021 

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/05_granty_i_stypendia_maj_2021_0.pdf 

 

ZMIANA LOKALIZACJI BIURA PROJEKTÓW NA WNS

Od dnia 11.05.2021 Biuro Projektów WNS mieści się w pokoju D309.

 


Projekt pracownika WNS

Prof. Justyna Siemionow z Instytutu Pedagogiki UG rozpoczęła realizację projektu "Bridging the Distance" - Joint venture

PARNERZY: The University of Gdansk and Kibbutzim College of Education, Technology and Arts in corporate with the Polish Institute and SparkPro Organization

W projekcie bierze udział grupa 13 studentów z Instytutu Pedagogiki oraz grupa 12 studentów z Izraela. Celem jest wsparcie dobrego samopoczucia studentów w okresie pandemii poprzez umożliwienie kreatywnej współpracy międzynarodowej studentów polskich i izraelskich (stworzenie platformy internetowej, projekt realizowany w formule zdalnej).

Czas trwania 28.04 - 02.06.2021.

O efektach będziemy na bieżąco informować.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 maja 2021 roku, 11:47