fbpx Międzynarodowe projekty badawcze | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Międzynarodowe projekty badawcze

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

dr Agata Bachórz

Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii; Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy;

realizacja:  2014-2016.

 

dr Krzysztof Stachura

Cultural and Psychological Predictors of Gender Equality and Work­Life Balance – Cross­Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families; Grant badawczy w konkursie Core Call 2012, Programu Polsko­-Norweska Współpraca Badawcza;

realizacja: 2014-2016.

 

dr Magdalena Żadkowska

Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality- Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Familie; dr M. Żadkowska, liderka działania WP1 projektu WLB_GE finansowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

realizacja: 2013-2016.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2015 roku, 10:47

Instytut Pedagogiki

Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną; (ang.: Promoting LLL in HE by implementing innovating practices in RPL – EDUPRO) w ramach Narodowej Agencji programu ERASMUS+ (projekt realizowany przez Uniwersytet Gdański z partnerami polskimi i zagranicznymi:  Dolnośląską Szkołą Wyższą, University of Warwick - Wlk. Brytania i Universidade do Algarve - Portugalia. Lider i koordynator - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu;

realizacja: 1.09.2014 - 31.08.2016. 

 

Studies in Culture, Conflict and the Political in Education; prowadzony w ramach międzynarodowej sieci badawczej SCAPE we współpracy z : University of British Columbia, Vancouver, Kanada; University of Luxembourg; Sodertorn University, Szwecja; Educational Research Institute, Ljubljana, Słowenia; Catholic University Leuven, Belgia;  SWPS -Wrocław.

 

TUTOR;  finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, którego Operatorem na terenie kraju jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2015 roku, 10:46

Instytut Politologii

Projekty w ramach programów Unii Europejskiej

dr Barbara Kijewska; Kobieta bez przestrzeni, Program Obywatele dla Demokracji; Fundusz EOG; realizacja: 30.09.2014-30.12.2015.

 

Pozostałe projekty międzynarodowe

prof. UG, dr hab. Jakub Potulski; Study module: Decision making technology in practice for social policy analysis is implemented through the Policy, Advocacy, and Civil Society Development in Georgia (G-PAC) program of East-West Management Institute (EWMI); Gori Teaching University.

 

Projekty NATO

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz; Grant NATO Emerging Security Challenges Division Science for Peace and Security Programme; States and International Organizations vs. Tribes: Counterinsurgency and Tribal Politics;

realizacja: 2013-2016.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2015 roku, 10:46

Instytut Psychologii

dr Natasza Kosakowska-Berezecka; Socio-Cultural and Psychological Predictors of Gender Equality and Work-Life Balance – Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families; NCBiR, Grant Norweski.

dr Katarzyna Skrzypińska; The Threefold Nature of Spirituality model: Spirituality and its Intelligence as an Indispensable Tool of Human Adaptation; Współpraca z Social Psychology of Religion Laboratory na Indiana University w USA.

dr Katarzyna Skrzypińska; The Psychological Type Profile of Polish Churchgoers;

realizacja: 2014-2017.

 

Współpraca akademicka pomiędzy Instytutem Psychologii Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych a Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 czerwca 2015 roku, 12:51