fbpx Badania naukowe i prace rozwojowe młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Badania naukowe i prace rozwojowe młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

MŁODZI NAUKOWCY

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 stycznia 2018 roku, 9:36

WYKAZ PROJEKTÓW MŁODYCH NAUKOWCÓW - 2017

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 

Kierownik projektu: mgr Krystyna  Bembennek

Tytuł projektu: Człowiek działający i doznający-filozofia człowieka Paula Ricoeura

Nr zadania:  538-7134-B624-17

 

Kierownik projektu: mgr Magdalena Iwanowska

Tytuł projektu: Wybrane predykatory dobrostanu u nastoletnich użytkowników mediów

społecznościowych/etap badań pilotażowych

Nr zadania: 538-7140-B625-17

 

Kierownik projektu: mgr Joanna Krukowska

Tytuł projektu: Smak i praktyki jedzenia w relacjach społecznych, poszukiwanie zróżnicowań klasowo-regionalnych

Nr zadania:  538-710A-B626-17

 

Kierownik projektu: mgr Dobrosław Mańkowski

Tytuł projektu: Związek sportowy. Socjologiczne badanie organizacji na  przykładzie Polskiego Związku Hokeja na lodzie

Nr zadania: 538-710A-B627 -17

 

Kierownik projektu: dr Paweł Pijas

Tytuł projektu: Analiza krytyczna metody genealogicznej

Nr zadania: 538-7134-B628 -17

 

Kierownik projektu: dr hab. Witold Płotka

Tytuł projektu: Między psychologią opisową a ontologią: analiza wybranych zagadnień z historii fenomenologii w Polsce

Nr zadania: 538-7136-B629 -17

 

Kierownik projektu: mgr Łukasz Remisiewicz

Tytuł projektu: Łańcuchowa teoria nierówności edukacyjnych

Nr zadania: 538-710A-B630 -17

 

Kierownik projektu: mgr Joanna Szkudlarek

Tytuł projektu: Teoria podmiotowości Wilfreda Ruprechta Biona na tle wcześniejszych psychoanalitycznych teorii nurtu relacji z obiektem

Nr zadania: 538-710A-B631 -17

 

Kierownik projektu: mgr Piotr Zbieranek

Tytuł projektu: Demokratyczna kultura(?) Empiryczny model procesu formułowania i realizacji polityk publicznych w zakresie kultury

Nr zadania: 538-710A-B632 -17

 

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Żukowska

Tytuł projektu: Metafora multimedialna jako komunikat perswazyjny na przykładzie projektowania i odbioru plakatu społecznego

 Nr zadania: 538-7141-B633 -17

 

Instytut Pedagogiki

 

Kierownik projektu: mgr Bartosz Atroszko

Tytuł projektu: Wybrane cechy osobowości, postawy i opinie na temat szkolnictwa studentów pedagogiki i innych kierunków nauczycielskich

Nr zadania: 538-7300-B634-17

 

Kierownik projektu:  mgr Aleksandra Dymowska

Tytuł projektu: Doświadczenia terapeutyczne sprawców przestępstw seksualnych z diagnozą pedofilii

Nr zadania: 538-7300-B635-17

 

Kierownik projektu: mgr Patrycja Łaga

Tytuł projektu: Tożsamość rodzica dziecka z autyzmem w ujęciu teorii przecięć

Nr zadania: 538-7300-B636-17

 

 Kierownik projektu: mgr Sandra Makowska

Tytuł projektu: Strategie radzenia sobie ze wstydem przez dzieci rozpoczynające naukę w szkole-diagnoza problemu. Badania właściwe

Nr zadania: 538-7300-B637-17

 

Kierownik projektu: mgr Marta Pięta

Tytuł projektu: Doświadczenia z terapii uzależnień osób z niepełnosprawnością słuchową

Nr zadania: 538-7300-B638-17

 

 Kierownik projektu: mgr Małgorzata Pilecka

Tytuł projektu: Propagandowy obraz świata społecznego w piosenkach dziecięcych. Analiza jakościowa materiału badawczego

Nr zadania: 538-7300-B639-17

 

Kierownik projektu: mgr Piotr Prósinowski

Tytuł projektu: Pedagogika kultury a „cyfrowa romantyczność”-badanie koncepcji romansów oraz seksualności w grach wideo w kontekście emocjonalnych potrzeb graczy, ich działań twórczych oraz wrażliwości społecznej

Nr zadania: 538-7300-B640-17

 

Kierownik projektu: mgr Justyna Rogowska

Tytuł projektu: Nowoczesne nauczanie uczniów z dysfunkcją wzroku szanse i zagrożenia

Nr zadania: 538-7300-B641-17  

 

Kierownik projektu: mgr Paweł Seroka

Tytuł projektu: Społeczne uczenie się osób DDA. Analiza biograficzna

 Nr zadania: 538-7300-B642-17

 

Kierownik projektu: mgr Kamila Stepień-Rejszel

Tytuł projektu: Odmiany całożyciowego uczenia się w perspektywie kariery życiowej - od prezentacji wyników badań do refleksji

Nr zadania: 538-7300-B643-17

 

Kierownik projektu: mgr Przemysław Szczygieł

Tytuł projektu: Bunt jako zjawisko pedagogiczne w świetle narracji osób uczestniczących w manifestacjach

Nr zadania: 538-7300-B644-17

 

Instytut Politologii

 

Kierownik projektu: mgr Filip  Andrzejuk

Tytuł projektu: Wpływ obecności mniejszości muzułmańskich na politykę państw Unii Europejskiej w XXI wieku

 Nr zadania: 538-7600-B279-17

 

 Kierownik projektu: mgr Kornel Bielawski

Tytuł projektu: Kultura bezpieczeństwa w Indonezji

Nr zadania: 538-7617-B645-17

 

Kierownik projektu: mgr Dominik Bień

Tytuł projektu: Idee w myśli politycznej KOR i KSS „ KOR” w latach 1976-1980

Nr zadania: 538-7600-B272-17

 

Kierownik projektu: mgr Bartosz Duraj

Tytuł projektu: Dylematy bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej

Nr zadania: 538-7600-B284-17

 

Kierownik projektu: mgr  Wioleta Gierszewska

Tytuł projektu: Mit polityczny Konga Belgijskiego i Demokratycznej Republiki Konga

Nr zadania: 538-7600-B646-17

 

Kierownik projektu: dr Wojciech Grabowski

Tytuł projektu: Regionalizm w Zatoce Perskiej - czynniki sprzyjające i hamujące procesy integracji

Nr zadania: 538-7617-B647-17

 

Kierownik projektu: mgr Andrzej Skiba

Tytuł projektu: Stosunki polsko-niemieckie a wybory Bundestagu w 2017 roku

Nr zadania: 538-7600-B648-17

 

Instytut Psychologii

 

Kierownik projektu: dr Paweł Atroszko

 

Tytuł projektu: Uzależnienie od uczenia się w kontekście innych uzależnień behawioralnych: reakcje  na stres w sytuacjach zadaniowych i związek z dyspozycyjną uważnością

Nr zadania: 538-7422-B649-17

 

Kierownik projektu: mgr Judyta Borchet

Tytuł projektu: Znaczenie parentyfikacji dla udzielania i otrzymywania wsparcia społecznego. Rola zasobów relacyjnych jako mediatorów

Nr zadania: 538-7400-B650-17

 

Kierownik projektu:  mgr Karolina Jakitowicz

Tytuł projektu: Wsparcie dawane i otrzymywane a poziom jakości życia i przystosowanie do choroby onkologicznej

Nr zadania: 538-7400-B651-17

 

Kierownik projektu: mgr Ariadna Łada

Tytuł projektu: Rola treningu funkcji podstawowych w terapii dysleksji rozwojowej u dzieci

Nr zadania: 538-7400-B652-17

 

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Mańkowska

Tytuł projektu: Percepcja vs. akcja-odmienny wpływ wertykalnej adaptacji pryzmatycznej na  niezależne systemy przetwarzania wzrokowego

Nr zadania: 538-7400-B653-17

 

Kierownik projektu: mgr Natalia Nadrowska

Tytuł projektu: Prężność rodzinna narzeczonych a ich zasoby indywidualne

Nr zadania: 538-7400-B654-17

 

Kierownik projektu: mgr Agata Rudnik

Tytuł projektu: Elastyczność poznawcza a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego - ujęcie międzykulturowe

Nr zadania: 538-7421-B655-17

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 czerwca 2017 roku, 12:52

WYKAZ PROJEKTÓW MŁODYCH NAUKOWCÓW - 2016

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 

Kierownik projektu: dr Karolina Ciechorska-Kulesza

Tytuł projektu: Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego

Nr zadania: 538-7119-B270-16

 

Kierownik projektu: dr Krzysztof  Stachura

Tytuł projektu: Uczestnictwo w kulturze – międzynarodowy przegląd badań i analiz

Nr zadania: 538-7119-B271-16

 

Instytut Pedagogiki

Kierownik projektu: mgr Bartosz Atroszko

Tytuł projektu: Zmiany oraz bariery zmian dominującego modelu kształcenia w Polsce:

perspektywa nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Nr zadania: 538-7300-B273-16

 

Kierownik projektu:  mgr Sandra Frąckowiak

Tytuł projektu: Poczucie wstydu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole – diagnoza problemu

Nr zadania: 538-7300-B274-16

 

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Kaźmierczak

Tytuł projektu: Macierzyństwo w świetle polskiej prasy kobiecej w latach 1918-39

Nr zadania: 538-7300-B275-16

 

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Kurowska-Susdorf

Tytuł projektu: Edukacja do śmierci a strefy dystansu proksemicznego. Ukryty wymiar kaszubskich rytuałów około pogrzebowych

Nr zadania: : 538-7300-B276-16

 

Kierownik projektu: mgr Patrycja Łaga

Tytuł projektu: Proces organizowania się rodziców dzieci z autyzmem w ramach działalności stowarzyszenia

Nr zadania: 538-7300-B277-16

 

Kierownik projektu: mgr Tomasz Nowicki

Tytuł projektu: Zemsta emancypacji – kryzys uchodźczy. Analiza dyskursu medialnego w Polsce i Europie Zachodniej  oraz politycznych przestrzeni wolontariatu

Nr zadania: 538-7300-B278-16

 

Instytut Politologii

Kierownik projektu: mgr  Filip Andrzejuk

Tytuł projektu: Wpływ obecności mniejszości muzułmańskich na politykę państw Unii Europejskiej   w XXI wieku

Nr zadania: 538-7600-B279-16

 

Kierownik projektu: mgr Kornel Bielawski

Kolonialne doświadczenia Azji Południowo-Wschodniej

Nr zadania: 538-7612-B280-16

 

Kierownik projektu: mgr Maciej Boryń

Tytuł projektu: Współzależność między decyzjami politycznymi, a zagrożeniami i polityką bezpieczeństwa energetycznego. Kontekst, analiza synteza

Nr zadania: : 538-7600-B906-16

 

Kierownik projektu: mgr Bartosz Duraj

Tytuł projektu: Polityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Nr zadania: 538-7600-B281-16

 

Kierownik projektu: mgr  Wioleta Gierszewska

Tytuł projektu: Kształtowanie kultury politycznej w państwach regionu Wielkich Jezior Afrykańskich w okresie kolonialnym

Nr zadania: 538-7600-B282-16

 

Kierownik projektu: dr Wojciech Grabowski

Tytuł projektu: Proces integracji i dezintegracji w subregionie Zatoki Perskiej

Nr zadania: 538-7612-B283-16

 

Kierownik projektu: dr Przemysław Sieradzan

Tytuł projektu: Ludy rdzenne pogranicza skandynawsko-rosyjskiego wobec procesów Geopolitycznych

Nr zadania: 538-7612-B285-16

 

Instytut Psychologii

 

Kierownik projektu: mgr Paweł Atroszko

 

Tytuł projektu: Uzależnienie od uczenia się w kontekście innych uzależnień behawioralnych: współwystępowanie, potencjalne uwarunkowania i konsekwencje z perspektywy modelu uzależnienia jako nieefektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem

Nr zadania: 538-7422-B286-16

 

Kierownik projektu: mgr Mariusz Cieślak

Tytuł projektu: Rola ruminacji poznawczych i strategii radzenia sobie a wzrost potraumatyczny u młodzieży chorej na nowotwory

Nr zadania: 538-7400-B287-16

 

Kierownik projektu:  dr Anna Jankowska

Tytuł projektu: Świadomość deficytów poznawczych, faktyczny poziom rozwoju funkcji wykonawczych i strategie samoregulacji uczenia się u młodzieży z dysleksja rozwojową i inteligencja niższą niż przeciętna

Nr zadania: 538-7416-B288-16

 

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kichler

Tytuł projektu: Zasoby osobiste a depresyjność u młodzieży z chorobami reumatologicznymi

Nr zadania: 538-7400-B289-16

 

Kierownik projektu: mgr Agata Rudnik

Tytuł projektu: Analiza zasobów psychologicznych i jakości życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego – badania jakościowe

Nr zadania: 538-7421-B290-16

 

 

Kierownik projektu: mgr Natalia Treder-Rochna

Tytuł projektu: Heterogeniczność funkcjonowania poznawczego zawodowych Kierowców

Nr zadania: 538-7402-B291-16

 

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Wojtowicz

Tytuł projektu: Wertykalna adaptacja pryzmatyczna – wpływ procedury na efekt następczy adaptacji

Nr zadania: 538-7400-B292-16

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 maja 2017 roku, 12:00

WYKAZ PROJEKTÓW MŁODYCH NAUKOWCÓW - 2015

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 

Kierownik projektu: mgr Krystyna Bembennek

Tytuł projektu: Tożsamość narracyjna jako tożsamość jednostkowa i narodowa

Nr zadania: 538-7104-B895-15

 

Kierownik projektu: dr Bartosz Mika

Tytuł projektu: Społeczne uwarunkowania wyników egzaminacyjnych studentów socjologii

Nr zadania: 538-7106-B896-15

 

Kierownik projektu: dr Witold Płotka

Tytuł projektu: Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy

Nr zadania: 538-7109-B897-15

 

Kierownik projektu: dr Krzysztof Stachura

Tytuł projektu: Re-edycja Ja online – jak młodzi ludzie korzystają z nowych technologii komunikacyjnych

Nr zadania: 538-7119-B898-15

 

Instytut Pedagogiki

Kierownik projektu: mgr Bartosz Atroszko

Tytuł projektu: Rekonstrukcja znaczeń nadawanych przez nauczycieli szkół  ponadpodstawowych barierom zmiany dominującego modelu kształcenia

Nr zadania: 538-7300-B899-15

 

Kierownik projektu: mgr  Joanna Jezierska

Tytuł projektu: Wpływ wybranych programów resocjalizacji i czasu trwania izolacji więźniów na  zmiany ich obrazu samego siebie i samooceny

Nr zadania: 538-7315-B900-15

 

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Kurowska-Susdorf

Tytuł projektu: Pamięć kulturowa zawarta w rekonstrukcjach kaszubskiej pustej nocy. Edukacyjny  wymiar praktyki społecznej

Nr zadania: 538-7300-B901-15

 

Kierownik projektu: mgr Patrycja Łaga

Tytuł projektu: Organizowanie się rodziców dzieci z autyzmem w ramach działalności w organizacjach samopopmocowych

Nr zadania: 538-7300-B902-15

 

Kierownik projektu: mgr Małgorzata Piechowicz

Tytuł projektu: Jakość życia bezdomnych kobiet a readaptacja społeczna

Nr zadania: 538-7315-B903-15

 

Kierownik projektu: mgr Olga Sniezhko

Tytuł projektu: Sudan Północny: Edukacja dla dziewcząt. Edukacja przeciw obrzezaniu

Nr zadania: 538-7300-B904-15

 

Instytut Politologii

Kierownik projektu: mgr Kornel Bielawski

Tytuł projektu: Przemoc polityczna w Azji Południowo-Wschodniej

Nr zadania: 538-7612-B905-15

 

Kierownik projektu: mgr Maciej Boryń

Tytuł projektu: Współzależność między decyzjami politycznymi a zagrożeniami  i polityką bezpieczeństwa energetycznego UE. Kontekst, analiza, synteza

Nr zadania: 538-7600-B906-15

 

Kierownik projektu: mgr Bartosz Duraj

Tytuł projektu: Strategiczno-polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Nr zadania: 538-7600-B907-15

 

Kierownik projektu: dr Wojciech Grabowski

Tytuł projektu: Procesy regionalizacji w subregionie Zatoki Perskiej

Nr zadania: 538-7612-B447-15

 

Kierownik projektu: dr Przemysław Sieradzan

Tytuł projektu: Narody Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej wobec procesów geopolitycznych

Nr zadania: 538-7612-B908-15

 

Kierownik projektu: mgr Andrzej Skiba

Tytuł projektu: Stosunki polityczne polsko-niemieckie po 1989 roku

Nr zadania: 538-7600-B909-15


Instytut Psychologii

Kierownik projektu: mgr Paweł Atroszko

Tytuł projektu: Uzależnienie od uczenia się i zaangażowanie w uczenie się a samoocena, narcyzm, osobowość typu D, wypalenie i funkcjonowanie  psychospołeczne wśród studentów

Nr zadania: 538-7422-B910-15

 

Kierownik projektu: mgr Blanka Kondratowicz-Nowak

Tytuł projektu: Nowe spojrzenie na pojęcie posiadania przekonania o posiadaniu wolnej woli w kontekście wydajności pracy oraz dobrostanu psychicznego pracownika

Nr zadania: 538-7400-B911-15

 

Kierownik projektu: dr Marta Łockiewicz

Tytuł projektu: Trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni w języku angielskim w zależności od transparentności L1

Nr zadania: 538-7416-B912-15

 

Kierownik projektu: mgr Agata Rudnik

Tytuł projektu: Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego

Nr zadania: 538-7421-B913-15

 

Kierownik projektu: mgr Natalia Treder

Tytuł projektu: Funkcjonowanie rodzin zmagających się z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w klinicznej postaci paraplegii u jednego z współmałżonków

Nr zadania: 538-7402-B914-15

 

Kierownik projektu: dr Marta Witkowska

Tytuł projektu: Funkcjonowanie poznawcze osób grających w różne gatunki gier komputerowych

Nr zadania: 538-7402-B915-15

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 maja 2017 roku, 12:00