fbpx nauka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w środę 6 lipca 2022 roku o godzinie 12.30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgra Rafała Gajewskiego   

na temat:

„Polskie regiony w strukturach zarządzania wieloszczeblowego”

Są już znane wyniki konkursu NCN OPUS 22. Wśród laureatów tej edycji konkursu znalazł się dr hab Tomasz Besta, prof. UG - kierownik Pracowni Psychologii Środowiskowej i Relacji Międzygrupowych w Instytucie Psychologii UG.

Projekt prof. Besty pt. Różnice indywidualne i wspieranie przemocy grupowej: Rola rozhamowania, zuchwałości i bezduszności uzyskał finansowanie w wysokości 950000 zł.

W grudniu 2019 roku cały świat stanął w obliczu spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 pandemii COVID-19, która istotnie przyczyniła się do wzrostu śmiertelności. Szybko okazało się również, że u około 30% pacjentów z COVID-19 występują powikłania neurologiczne, takie jak utrata węchu i smaku, udar, encefalopatia, majaczenie, drgawki, zapalenie opon mózgowych, a także zaburzenia neuropsychologiczne.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

zapraszamy do udziału w Badaniu ankietowym postrzegania przez studentów działań marketingowych władz miasta zachęcających do osiedlania się w Gdańsku.

Ankieta, ma na celu badanie postrzegania przez studentów działań władz Miasta Gdańska oraz ich wpływu na decyzje młodych osób co do osiedlania się w mieście po studiach. Jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Badanie jest całkowicie anonimowe i ma tyko i wyłącznie przeznaczenie naukowo-badawcze.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej gości czworo naukowców z Ukrainy. W ramach programu ogólnouczelnianego "Polsko-Ukraiński program naukowy" w naszym instytucie przebywają przez 30 dni kontynuując swoje badania naukowe:

Nasza pracowniczka – dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska – koordynowała warsztaty organizowane w ramach programu Young Planning Professionals przez International Society of City and Regional Planners, Kocaeli Metropolitan Municipality oraz Marmara Municipalities Union, które odbyły się w Turcji, regionie Kocaeli, w terminie 19-25.03.2021 pod hasłem: Change for Resilience. Resilience for Change.

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska otrzymała finansowanie w ramach programu UGrants-first 3 na realizację projektu: Wykorzystanie mediów społecznościowych w mapowaniu kreatywnych przestrzeni miast.

Autorka wniosku w ramach badania proponuje przeprowadzenie oceny wskaźnikowej na przykładzie przestrzeni małych miast województwa pomorskiego i aktywności ich mieszkańców w mediach społecznościowych w celu określenia elementów struktury urbanistycznej sprzyjającej rozwojowi sektora kreatywnego.

Ukazała się książka, której współredaktorką jest dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska.

W ramach cyklu "Młodzi naukowcy UG" dr Aleksandra Mańkowska z Zakładu Neuropsychologii Instytutu Psychologii WNS opowiedziała o swoich badaniach nad procesami związanymi z orientowaniem uwagi wzrokowej w przestrzeni horyzontalnej i wertykalnej, a także swoim autorskim treningu adaptacji pryzmatycznej, który stanowi szansę na długotrwałe polepszenie jakości życia osób zmagających się z wahaniami nastroju w wyniku depresji, choroby dwubiegunowej, manii czy innych zaburzeń psychicznych.

Informujemy, że NCN umożliwiło zatrudnienie naukowców z Ukrainy z środków projektowych. W przypadku zainteresowania z Państwa strony taką opcją, prosimy o przygotowanie pisma skierowanego do Prorektora ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesława Laskowskiego z prośbą o przesunięcie środków do kategorii wynagrodzenia lub możliwości wykorzystania dostępnych środków w tej kategorii. Informacja NCN i wzór pisma w załączeniu.