fbpx nauka | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Miło nam poinformować, że w ramach wczoraj opublikowanego 1 grudnia komunikatu MEiN w sprawie nowej punktacji czasopism, czasopismo Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, redagowane przez dra Marcina Połoma, otrzymało 70 pkt. (wcześniejsza punktacja: 20 pkt.).

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Projektów Naukowych UG zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. 

Szanowni Państwo, Kierownicy Projektów,

do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęło pismo z otrzymaną przez Narodowe Centrum Nauki za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki rekomendacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym MSZ apeluje o „nieangażowanie się przedstawicieli świata nauki w przedsięwzięcia organizowane na okupowanym przez Federację Rosyjską terytorium Ukrainy…”.

V4Training to szkolenie dla menedżerów europejskich projektów badawczych, współorganizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA (Polish Science Contact Agency) wraz z grupą V4 (Visegrad Group).

Zakład Kulturoznawstwa bardzo serdecznie zaprasza Państwa na ciekawe stacjonarne wykłady otwarte gości z University of Kent (UK) - prof. Danieli Peluso oraz prof. Miguela Alexiadesa.

 

Prof. D. Peluso zajmuje się m.in. antropologią finansów i jej wykład zatytułowany ‘What is one to do?’: decision-making processes among investment bankers in equity trading divisions on Wall Street odbędzie się w środę 10 listopada b.r. o godzinie 13.15

Kolejne „Miniatury” rozdane!

Wśród laureatów piątej edycji tego konkursu NCN znalazła się dr Dagmara Budnik-Przybylska z Instytutu Psychologii UG
z projektem „Psychofizjologia wyobrażeń w sporcie”.

Serdecznie gratulujemy!

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zapraszają do udziału w programie mentoringowym TopMinds.

Prorektor ds. Badań Naukowych oraz Biuro Projektów Naukowych zapraszają na szkolenia on-line pt. „Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców”.

Szkolenia odbędą się w dniach:


12.10.2021, godzina 10:00 – 13:00

Panel NZ – Nauki o Życiu

W dniu 17 września 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie przyznania stypendium naukowego ze środków projektu Narodowego Centrum Nauki p.t. POLITYCZNE UWARUNKOWANIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ W POLSCE W LATACH 2004-2020 o numerze umowy 2020/39/O/HS5/00964. Stypendium na kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz sfinansowanie projektu badawczego otrzymał mgr Bartosz Duraj.

W czwartek 30.09.2021 r. nastąpiła korekta planów zajęć dla II roku studiów pierwszego stopnia oraz obu lat studiów II stopnia.

Aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej.