fbpx Zapraszamy | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zapraszamy

Zapraszamy

Seminarium Naukowe Instytutu Filozofii UG
Seminarium Naukowe Instytutu Filozofii UG
 
 
Spotkanie 2
29.03.2020, godzina 9.30-11.30 sala: S342
 
 
Dr Patryk Dziurosz-Serafimowicz  „Niepewne informacje i zmiana przekonań”
 
Abstrakt: Tematem wystąpienia będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy zmieniać nasze przekonania na dany temat w wyniku uzyskania niepewnych informacji.  Przedstawione zostaną dwa typy uzasadnienia dla odpowiedzi twierdzącej: uzasadnienie epistemiczne i pragmatyczne. Pierwsze z nich mówi nam, że zmiana przekonań jest racjonalna, ponieważ maksymalizuje trafność naszych przekonań. Drugie z nich mówi nam, że zmiana przekonań jest racjonalna, ponieważ maksymalizuje oczekiwaną użyteczność  naszych decyzji.
 
O prelegencie: Patryk Dziurosz-Serafinowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Groningen. Specjalizuje się w filozofii nauki, epistemologii formalnej oraz filozofii prawdopodobieństwa.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 7:03