fbpx Zapraszamy | Wydział Nauk Społecznych

Zapraszamy | Wydział Nauk Społecznych

Zapraszamy

Doświadczenie humorystyczne jako doświadczenie estetyczne?

Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci Instytutu Filozofii UG,

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 otwieramy comiesięczne spotkania w ramach „Seminarium Instytutu Filozofii UG”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego (czwartek) o godzinie 10.00 i będzie poświęcone wystąpieniu Pani Doktor Moniki Bokiniec pt. Doświadczenie humorystyczne jako doświadczenie estetyczne?

Abstrakt: Wystąpienie dotyczyć będzie relacji między humorem a sztuką. Zacznę od wskazania różnych sposobów, w jakie humor może przejawiać się w sztuce (w tym te mniej oczywiste, w sztukach wizualnych i muzycznych). Następnie przejdę od przedmiotów artystycznych do ich doświadczania, wskazując na podobieństwa strukturalne pomiędzy doświadczeniem humorystycznym (nie tylko sztuki) a dominującym w estetyce filozoficznej ujęciem doświadczenia estetycznego oraz wskażę na konsekwencje tego podobieństwa dla moralnej oceny humoru. Na zakończenie zadaję sobie i słuchaczom pytanie o to, czy w takim ujęciu jest możliwe doświadczenie humorystyczne niebędące rodzajem doświadczenia estetycznego.

O prelegentce: Dr Monika Bokiniec, adiunktka w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury, WNS, UG, członkini redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego poświęconego estetyce i teorii sztuki Estetika: The Central European Journal of Aesthetics. Publikowała między innymi w Sztuce i Filozofii, Estetyce i Krytyce, Czasie Kultury, Kulturze Współczesnej. Bada estetyczne, moralne i społeczne światy sztuki i humoru, kulturę filmową i medialną oraz wątki kobiece w teorii, sztuce i praktykach społecznych.

Serdecznie zapraszamy!

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Seminarium IF, dr Pawłem Pijasem (pawel.pijas@ug.edu.pl)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 stycznia 2020 roku, 8:25