fbpx Konsultant wojewódzki | Wydział Nauk Społecznych

Konsultant wojewódzki | Wydział Nauk Społecznych

Konsultant wojewódzki

baner_konsultant_wojewodzki

Profesor Małgorzata Lipowska z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UG została powołana na kolejną kadencję jako Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Serdecznie gratulujemy!

Do zadań konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej należy m.in. wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w odniesieniu do pracy psychologów klinicznych. Konsultant wojewódzki prowadzi również nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego psychologów związanych z ochronią zdrowia.

Konsultant wojewódzki powoływany jest przez Wojewodę w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 listopada 2019 roku, 11:58