O czasopiśmie | Wydział Nauk Społecznych

O czasopiśmie

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru półrocznika on-line
 
"Karto-Teka Gdańska"
 
wydawanego przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne
 
 
 
W pierwszym numerze Karto-Teki Gdańskiej na temat ery protestanckiej w filozofii, teologii i sztuce piszą m. in.: Jan Andrzej Kłoczowski OP, Karol Toeplitz, Andrzej Woziński, Jacek Aleksander Prokopski.
 
Czasopismo ma charakter naukowy, każdy półrocznik jest numerem tematycznym i recenzowanym.

 
Redaktor naczelny
dr Maria Urbańska-Bożek
Rada naukowa
prof. dr hab. Elżbieta Adamiak (Uniwersytet w Koblenz-Landau)
ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała
prof. dr hab. Elżbieta Jung - (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP (Papieska Akademia Teologiczna)
prof. UG dr hab. Józef Majewski
prof. Tomas Sodeika (Uniwersytet Wileński)
prof. dr hab. Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Karol Toeplitz
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. UG dr hab. Wojciech Żełaniec

 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 maja 2018 roku, 14:20