Wykład | Wydział Nauk Społecznych

Wykład

Art and the Desire for God, Roger Pouivet, 23 maja 2018 r. Aula S207 11:30-14:00

Art and the Desire for God

Roger Pouivet

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,

Uniwersytet Gdański

23 maj 2018 r. Aula s207 11:30-14:00

Wykład dla pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego zawiera główne myśli zawarte w jednej z ostatnich książek profesora Rogera Pouivet L’Art et le désir de Dieu (Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2017). Serdecznie zapraszamy także grono naukowe i studentów innych trójmiejskich uczelni. Wykład odbędzie się w języku angielskim z symultanicznym wyświetlaniem polskiego tłumaczenia.

 

Nota biograficzna

 

Profesor ROGER POUIVET - Distinguished Professor, University of Lorraine (France) oraz Senior Member, Institut Universitaire de France (Paris), to znany zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych uczony kompetentny w pięciu obszarach filozofii: metafizyce, filozofii sztuki i estetyce, filozofii religii, etyce i historii filozofii. W tym ostatnim obszarze Roger Pouivet specjalizuje się w historii polskiej filozofii, ma także duże zasługi w jej promocji w Europie i USA. Jest głównym redaktorem serii wydawniczej « Chemins philosophiques », Éditions Vrin, od 2003 (80 opublikowanych książek) oraz współredaktorem serii « Aesthetica», Presses Universitaires de Rennes od 2002 (60 opublikowanych książek), zastępcą redaktora naczelnego Revue Internationale de Philosophie. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Philosophia Scientiae, European Journal for Philosophy of Religion, Revista di Estetica, Hermeneia, Analiza i Egzystencjia, Filo-Sofija. Jego doświadczenie zawodowe i naukowe obejmuje nauczanie, wykłady gościnne, pracę ekspercką i funkcje akademickie w kilkunastu instytucjach naukowych, w tym: University of Rennes 1, University of Rennes 2, University of Nancy 2, Institut Universitaire de France, University of Iceland, University of Fribourg (Suisse), University of Neuchâtel (Suisse); University of Island, Reykjavik; University of Notre Dame (USA), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska); University d’Oxford (Blackfriars Hall); University Alexandru Ion Cusa, Iasi (Romania) University of Saint-Louis (James Collins Visiting Professor), University of Saint Andrews, Scotland, Saint John’s University, New York a także bycie członkiem jury Agrégation de Philosophie, 2000-2003 oraz prestiżową pozycję członka wybranego Conseil National des Universités (2009-2011).

We wspomnianych powyżej dziedzinach filozofowania Roger Pouivet jest redaktorem 16 książek, autorem i współautorem 17 kolejnych pozycji ksiażkowych oraz 155 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach a także 40 recenzji. Przetłumaczył na język francuski 6 książek oraz 23 artykuły, w tym artykuł Jana Salamuchy , “Le thomisme comme philosophia perennis”, Revue des Sciences Religieuses, 80, n°l, 2006.


 

Plakat
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 maja 2018 roku, 14:17