Gratulujemy ! | Wydział Nauk Społecznych

Gratulujemy !

Czasopismo European Journal of Transformation Studies

„European Journal of Transformation Studies" jest periodykiem, którego współwydawcą jest Instytut Politologii UG.

Czasopismo znalazło się na liście Emerging Sources Citation Index

w ramach Web of Science.

Gratulujemy !

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=transformation

Redaktor naczelny:   prof. UG, dr hab. Arkadiusz Modrzejewski

Punktacja MNiSW  -  4 pkt

https://europeourhouse.weebly.com/ejts.html

wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/42494/european_journal_transformation_studies_na_liscie_erih_plus

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Natalia Czajkowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 stycznia 2018 roku, 8:41