ZAPRASZAMY | Wydział Nauk Społecznych

ZAPRASZAMY

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pod patronatem

Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN

 

KAZIMIERZ SOŚNICKI: TWORZENIE I PRZEKRACZANIE STRUKTUR

 

12 października 2017

Sala A 210, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk-Przymorze

 

 

Otwarcie Konferencji

8.00  Początek rejestracji (parter budynku WNS, ul. Bażyńskiego 4)

9.00-9.15  Wystąpienie Dyrektora Instytutu Pedagogiki prof. dr hab. Romualda Grzybowskiego

9.15-9.30  Wystąpienie Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN prof. dr hab. Romana Lepperta

 

Wykład Plenarny

 

9.30-10.00  prof. zw. dr hab. T. Hejnicka-Bezwińska: Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską

10.00-10.15 Dyskusja

 

Sesja I  

Ogólność  jako problem pedagogiczny (i pedagogów)

 

10.20-10.45 Roman Leppert:  Koncepcja pedagogiki ogólnej Kazimierza Sośnickiego

10.45-11.10 Ewa Rodziewicz: Struktura versus proces. Kazimierza Sośnickiego i Romany Miller budowanie pedagogiki

11.10-11.40 Dyskusja

11.40 -12.00 Przerwa kawowa

 

Sesja II  

Kazimierz Sośnicki po modernizmie

 

12.00-12.25 Mirosława Nowak-Dziemianowicz: Między nieskrępowanym rozwojem a rygoryzmem czyli „łagodne urabianie” K. Sośnickiego a współczesny dyskurs

12.25-12.50 Dorota Łażewska: Pedagogika aksjologiczna Kazimierza Sośnickiego (jako struktura) w kontekście dyslokacji wartości (jako przekraczanie struktur) w ponowoczesnym świecie „kłącza różni” versus ontyczna jakość człowieka

12.50-13.20 Dyskusja

13.20-14.00 Przerwa obiadowa

 

 

Sesja III

Pedagogika jako doświadczenie: dalej niż teoria

 

14.00-14.25 Jolanta Kruk: Fenomen i struktura doświadczeń muzealnych

14.25-14.50 Jarosław Marzec: Duchowość, tożsamość i edukacja. Wokół współczesnych sporów o kondycję

14.50-15.20 Dyskusja

15.20-15.40 Przerwa kawowa

 

Sesja IV

Historia w teraźniejszości: koncepcje obywatelskości i wychowania państwowego

Sośnickim inspirowane

 

15.40-16.05 Astrid Męczkowska-Christiansen, Ewa Zalewska: Koncepcja wychowania obywatelskiego Kazimierza Sośnickiego jako przyczynek do dyskusji o modelu edukacji obywatelskiej w Polsce

16.05-16.30 Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Longina Strumska-Cylwik, Maria Szczepska-Pustkowska: Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo

16.30-16.55 Adela Kożyczkowska, Jarosław Elwart: „Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw państwowcem”. Idea obywatelstwa w wielokulturowości w świetle koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego

16.55-17.20 Karolina Starego: Afektywna inwestycja i emocjonalna identyfikacja. Zapomniane elementy edukacji obywatelskiej z perspektywy koncepcji wychowania zbiorowego Kazimierza Sośnickiego

17.20-17.50 Dyskusja

 

17.50 Zamknięcie konferencji  prof. dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska

18.00 Kolacja

 

Osobom zainteresowanym publikacją przypominamy, że teksty wystąpień konferencyjnych należy wysłać najpóźniej do 15 listopada 2017 r. na adres e-mail Redakcji „Przeglądu Pedagogicznego”: przegladpedagogiczny@ukw.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 października 2017 roku, 8:13