fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Mańkowskiej 24.09.2020 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Mańkowskiej 24.09.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Mańkowskiej 24.09.2020

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o 

publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Mańkowskiej

pt. Zmiany przestrzennego orientowania uwagi wzrokowej u seniorów, dializowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i osób po udarze mózgu: implikacje teoretyczne i kliniczne

Obrona odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie w Sali Rady Dziekana S329.

Promotor: dr hab. Michał Harciarek, profesor UG

Recenzenci:
prof. dr hab. Emilia Łojek
prof. dr hab. Grzegorz Króliczak

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną obrona będzie udostępniona online w aplikacji MS Teams. Poniżej link jawny do obrony doktorskiej: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzE5YTY1ZjMtMDE5Yy00YzVmLWE4NmQtNDkzNmE4Y2Y4YWVm%40thre ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%224ab530bc-fe2a-484d-a52e-3d5c704b8d54%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1364.31 KB
PDF icon Recenzja 23.15 MB
PDF icon Wniosek o wyróżnienie321.83 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 13:46