fbpx Zasady korzystania z biblioteki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zasady korzystania z biblioteki

Zasady korzystania z biblioteki

Procedura zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru egzemplarzy z biblioteki  byłego IFSiD UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

 1. Możliwość́ zdalnego zamawiania i samodzielnego odbioru książek otwierana jest na chwilę obecną dla:
  1. pracowników naukowych UG
  2. doktorantów UG
  3. studentów UG, którzy przygotowują pracę dyplomową (licencjacką, magisterską)
 2. Procedura zamawiania i odbioru książek:
 1. Czytelnik składa zamówienie na egzemplarze biblioteczne wysyłając wiadomość́ na adres e-mail: bibaj@ug.edu.pl

W zamówieniu należy podać́:
autora, tytuł oraz sygnaturę̨/klasyfikacje egzemplarza lub egzemplarzy. Imię̨ i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej czytelnika. Można zamówić maksymalnie 3 pozycje.  

W przypadku studentów niezbędne jest także podanie informacji o tym, że egzemplarze są̨ zamawiane na potrzeby pisania pracy dyplomowej oraz nazwiska promotora tej pracy.

 1. Po skompletowaniu zamówienia czytelnik otrzyma informację o możliwości odbioru książek. Wiadomość́ ta zostanie wysłana  najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia. Zawiera ona także informację o zamawianych przez czytelnika egzemplarzach, które są̨ czasowo niedostępne w bibliotece
 2. W wiadomości zostanie wyznaczony dzień́ i godzina odbioru zamówienia (w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9:00 – 14:00).
 3. Na prośbę̨ czytelnika możliwe jest (drogą mailową) wyznaczenie kolejnego terminu odbioru zamówienia.
 4. Czytelnik odbiera złożone zamówienie z przeznaczonego do tego celu stolika przy bibliotece.
 5. Po odebraniu zamówienia czytelnik obowiązany jest do sprawdzenia stanu swojego konta czytelniczego, co jest możliwe po zalogowaniu się̨ do katalogu online, a w przypadku zauważenia niezgodności do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na wyżej podany adres email.
 1. Jest także możliwy zwrot wcześniej wypożyczonych książek, aby upłynnić księgozbiór (poniedziałek, środa i piątek od 9-14), przez pozostawienie ich na stole przed biblioteką. Książki te zostaną poddane kwarantannie przez okres 7 dni. Po tym czasie zostaną włączone do księgozbioru z możliwością wypożyczenia.

 

 1. Powyższe zasady obowiązują̨ do 15 maja 2020 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku, 12:40