fbpx Doktorantka z Instytutu Psychologii UG laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Doktorantka z Instytutu Psychologii UG laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Doktorantka z Instytutu Psychologii UG laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Mgr Aleksandra Mańkowska - doktorantka z Instytutu Psychologii UG - została laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za rok 2019. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia w zakresie zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej.

Uroczystość wręczenia nagród tradycyjnie odbyła się 4 marca w Domu Uphagena.

 

Mgr Aleksandra Mańkowska jest doktorantką Studiów Doktoranckich Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2018 roku jest asystentem w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Do jej zainteresowań badawczych należy neuropsychologia kliniczna, a w szczególności zagadnienia zaburzeń uwagi wzrokowej u pacjentów po udarach czy z chorobami przewlekłymi oraz diagnoza i terapia dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Jest kierownikiem grantu krajowego finansowanego w ramach Narodowego Centrum Nauki Preludium 15. Była kierownikiem projektu w ogólnouczelnianym konkursie dla Młodych Naukowców w 2016 i 2017 roku oraz wykonawcą w projekcie krajowym, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2016-2019. Jest współautorką 9 artykułów naukowych w anglojęzycznych czasopismach. Była członkiem komitetów organizacyjnych oraz współorganizatorką wydarzeń naukowych: m.in. 28. Kolokwiów Psychologicznych PAN, XXIII Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” oraz New Orleans INS 45th Annual Meeting, organizowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Neuropsychologiczne (Nowy Orlean 2017). 

Prezentowała referaty m.in. na Gator Pre-INS Meeting of Florida Department of Neurology oraz Kongresach Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Zdobyła Nagrodę British Medical Association 2018 za publikację Executive Functions in Health and Disease (w kategorii najbardziej polecana publikacja w obszarze psychiatrii i neuronauki) oraz Nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018. Została laureatką Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2019 roku i Stypendium doktoranckiego w latach 2017/2018 oraz 2018/2019. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

 

Żródło: informacja prasowa UG

 

 

foto1foto2foto3foto4foto5foto6
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 marca 2020 roku, 16:05