fbpx Sukces Delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Wietnamie | Wydział Nauk Społecznych

Sukces Delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Wietnamie | Wydział Nauk Społecznych

Sukces Delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Wietnamie

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Nauk Społecznych i Humanistycznych (USSH, Wietnamski Uniwersytet Narodowy) w Hanoi trwa już ponad 10 lat, a szczególnie owocna kooperacja odbywa się pomiędzy Instytutem Psychologii UG i Wydziałem Psychologii USSH w ramach umowy bilateralnej dotyczącej wymiany kadry uczelnianej, prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wspólnych publikacji na forum międzynarodowym.

W tym roku, w dniach 1-2 listopada w Hanoi, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Healthy behavior in modern society", której organizatorami byli: Uniwersytet Gdański, USSH oraz Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w Hanoi. Przewodniczącą komitetu naukowego była prof. Małgorzata Lipowska wraz z prof. Nguyễn Hữu Thụ, a przewodniczącą komitetu organizacyjnego była prof. Joanna Różycka-Tran (UG), wraz z prof. Nguyễn Văn Kim (USSH) i dr Nguyễn Doãn Phương (Narodowy Instytut Zdrowia w Hanoi). Patronat honorowy konferencji objęli Rektorzy obydwu uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. Tadeusz Dmochowski oraz Dyrektor Instytutu Psychologii prof. Mariola Bidzan.

Konferencja obejmowała szeroki i ciekawy zakres tematyczny, zaprezentowano prawie 50 wystąpień dotyczących tematyki zachowań zdrowotnych człowieka we współczesnym społeczeństwie. Sympozja skupiające naukowców i praktyków z Europy i Azji miały na celu wymianę zainteresowań, pomysłów i doświadczeń z różnych dziedzin związanych ze zdrowiem takich jak: psychologia, nauki społeczne, medycyna czy ekonomia. Oprócz zapewnienia kompleksowego obrazu zachowań zdrowotnych, zaprezentowane zostały również kwestie związane z polityką i systemami opieki zdrowotnej w różnych krajach. Przewodniczący konferencji podkreślili, że zachowania zdrowotne są obecnie problemem globalnym, dlatego konieczna jest współpraca w celu wymiany doświadczeń, przy jednoczesnym promowaniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Najciekawsze wystąpienia zostały opublikowane w specjalnym numerze tematycznym Health Psychology Report „When West meets East: Healthy Behaviour in Modern Society”, pod redakcją gościnną prof. Joanny Różyckiej-Tran i prof. Trương Thị Khánh Hà.

W ramach konferencji odbyło się też oficjalne spotkanie pomiędzy władzami obydwu uczelni, mające na celu wzmocnienie i ukierunkowanie dalszej współpracy akademickiej, przy wsparciu Ambasady RP w Hanoi, reprezentowanej przez Pana Amabasadora Wojciecha Gerwela. Władze Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. Tadeusz Dmochowski, Prodziekan WNS UG ds. Nauki prof. Małgorzata Lipowska oraz Dyrektor Instytutu Psychologii Mariola Bidzan. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Joanna Różycka-Tran i dr Paweł Jurek z Instytutu Psychologii UG oraz prof. Mariusz Lipowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz kpt ż.w. Trần Anh Quân z Akademii Morskiej w Gdyni.