fbpx Debiut naukowy 2019 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - konkurs na innowacyjny artykuł naukowy | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Debiut naukowy 2019 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - konkurs na innowacyjny artykuł naukowy

Debiut naukowy 2019 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - konkurs na innowacyjny artykuł naukowy

Zapraszamy do udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy w ramach projektu Debiut naukowy 2019 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Dziesiątą edycję projektu organizują:

Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Organizatorzy przypominają, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, iż stopień doktora nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej  artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami.

 

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2019 r.

Regulamin konkursu wraz ze wzorem KARTY ZGŁOSZENIA dostępny jest w załącznikach.

 

Biuro organizacyjne:

Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz Politechnika Śląska i PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl, Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)

tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 października 2019 roku, 12:04