fbpx Pilotażowy projekt akademickiego programu „ZKultura" w jednostkach penitencjarnych | Wydział Nauk Społecznych

Pilotażowy projekt akademickiego programu „ZKultura" w jednostkach penitencjarnych | Wydział Nauk Społecznych

Pilotażowy projekt akademickiego programu „ZKultura" w jednostkach penitencjarnych

Pilotażowy projekt akademickiego programu „ZKultura" w jednostkach penitencjarnych jako synergia teorii i praktyki penitencjarnej

Od czerwca 2019 r do października 2019 r. studenci II roku pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami terapii oraz członkowie Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej REFECTUM wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej przeprowadzili pilotażową wersję programu „ZKultura” w czterech wybranych jednostkach okręgu gdańskiego (w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, Zakładzie Karnym Gdańsk - Przeróbka, Areszcie Śledczym w Gdańsku oraz Areszcie Śledczym w Wejherowie i Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu będącym do dyspozycji okręgu bydgoskiego).

Program „ZKultura” jest programem interdyscyplinarnym. Stanowi bowiem synergię działań środowiska akademickiego, reprezentowanego przez kadrę uniwersytecką w osobie dr Moniki Marczak i studentów pedagogiki resocjalizacyjnej oraz wymiaru unitarno – praktycznego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Program jest skierowany do osób przebywających w warunkach izolacji więziennej, u których zidentyfikowano deficyty związane z zauważalnymi brakami w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, poznawczych i emocjonalnych, których udział w programie będzie stanowił podstawę codziennej „sztuki życia” w warunkach izolacji więziennej jak i poza nią.

Na dalszym etapie realizacji projektu program będzie realizowany we wszystkich jednostkach okręgu gdańskiego a objęte nim zostaną zróżnicowane kategorie osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

ZKultura - szczegółowe informacje o projekcie (pdf)

Informacja o wdrażaniu programu w Kwidzynie

Informacja o wdrażaniu programu w Grudziądzu

foto1foto2foto3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 października 2019 roku, 14:57