fbpx Wymiana bilateralna naukowców | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wymiana bilateralna naukowców

Wymiana bilateralna naukowców

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie;
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Polski, posiadające kategorię naukową.

 

Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z:

  • Republiką Czeską - nabór wniosków trwa do 18 czerwca 2019 r., godz. 15.00;
  • Republiką Francuską PHC Polonium - nabór wniosków trwa do 3 lipca 2019 r., godz. 15.00;
  • Republiką Federalną Niemiec - nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r., do godz. 15.00.

 

 

Szczegółowe informacje są dostępne w linku poniżej:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna/nabory-2019

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku, 10:57