mgr Dominik Bień z Instytutu Politologii współautorem grantu, który uzyskał finansowanie z MNiSW | Wydział Nauk Społecznych

mgr Dominik Bień z Instytutu Politologii współautorem grantu, który uzyskał finansowanie z MNiSW

Mgr Dominik Bień (redaktor naczelny portalu Zatoka Nauki i pracownik Instytutu Politologii UG) we współpracy z Instytutem Badań Ekonomiczno-Społecznych przygotował wniosek grantowy pt. "Pomorska Akademia Młodego Badacza", który uzyskał finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt będzie finansowany w ramach programu na realizację zadania publicznego organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 r. 

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez mgra Dominika Bienia w ramach Akademii Młodego Badacza dzięki której studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi UG rozwijają swoje kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiweicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiweicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 kwietnia 2019 roku, 10:14