NAWA zaprasza do Polski zagranicznych naukowców-nabór wniosków o udział w Programie im. Stanisława Ulama. | Wydział Nauk Społecznych

NAWA zaprasza do Polski zagranicznych naukowców-nabór wniosków o udział w Programie im. Stanisława Ulama.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach nowego Programu im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców. Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta da sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami.
 
Kto może aplikować?
 
Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który:
 
uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
nie posiada polskiego obywatelstwa,
co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.
Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.
 
Jakie działania mogą być realizowane w ramach Programu?
 
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
 
odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.
 
 
 
Więcej informacji:
 
 
Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:
 
Magdalena Kowalczyk, Pion Programów dla Naukowców
 
 
tel.: 22 390 35 72
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 stycznia 2019 roku, 10:10