Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 października 2018 r. zmarła Prof. dr hab. Maria Dudzikowa | Wydział Nauk Społecznych

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 października 2018 r. zmarła Prof. dr hab. Maria Dudzikowa

Z  głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 30 października 2018 r.

zmarła

Prof. dr hab. Maria Dudzikowa

Profesor była wybitnym pedagogiem,

wielkim autorytetem naukowym,

autorką licznych rozpraw naukowych.

Wypromowała wielu doktorów oraz  dyplomantów.

Jako recenzent uczestniczyła w licznych przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich.

Zainicjowała i zrealizowała wiele projektów naukowych z zakresu pedagogiki, patronowała idei spotkań naukowych pedagogów wszystkich pokoleń.

Mimo, że od wielu lat związana była ze środowiskiem pedagogów poznańskich  zaznaczyła swoją obecność w procesie rozwoju pedagogiki jako nauki

także w innych ośrodkach naukowych w kraju.

W wieloraki sposób obecna była także w życiu pedagogów gdańskich.

Dorobek naukowy Prof. dr hab. Marii Dudzikowej pozostanie inspiracją

dla wielu naukowców i badaczy.

 

Cześć Jej Pamięci!

 

prof. dr hab. Romuald Grzybowski

Dyrektor Instytutu Pedagogiki UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 listopada 2018 roku, 8:44