ERASMUS+ STA i STT 2018-2019 Realizacja wyjazdów dydaktycznych oraz wyjazdów szkoleniowych pracowników administracyjnych i technicznych | Wydział Nauk Społecznych

ERASMUS+ STA i STT 2018-2019 Realizacja wyjazdów dydaktycznych oraz wyjazdów szkoleniowych pracowników administracyjnych i technicznych

W bieżącym roku akademickim Uniwersytet Gdański otrzymał dodatkowe dofinansowanie programu mobilności Erasmus+.

Środki  mają być przeznaczone na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia wykładów oraz  pracowników administracji w celu odbycia szkolenia.

 

 

 

W roku akademickim 2018/19 kwalifikacja do Programu, która jest równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, będzie odbywa się zgodnie z kolejnością  osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU ERASMUS+ 2018/2019 przez poszczególnych kandydatów. 

Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA i STT lub odpowiednio do dnia 31.03.2019 dla wyjazdów STA i 30.04.2019 dla wyjazdów STT.

 

Szczegółowe informacje są dostępne dla wszystkich pracowników UG na stronie internetowej: 

 

- wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej

 

- wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych  i technicznych – STT

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_technicznej_i_administracyjnej

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 listopada 2018 roku, 11:39