Oferta grantowa od DAAD na rok 2019/2020 | Wydział Nauk Społecznych

Oferta grantowa od DAAD na rok 2019/2020

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2018 r. Oferta dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Zgodnie z informacjami DAAD w ofercie konkursowej zaplanowane są:

  • stypendia dla studentów i absolwentów;
  • stypendia dla doktorantów i młodych naukowców;
  • stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich;
  • stypendia dla byłych stypendystów.

Nowością w ofercie konkursowej są:

  • Stypendia na pobyty badawcze - studia doktoranckie w trybie cotutelle;
  • Stypendia na pobyty badawcze - studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej;
  • Bilateralna wymiana naukowców.

 

Szczegółowe informacje o ofercie stypendialnej DAAD na rok akademicki 2019/2020 dostępne są w folderze informacyjnym przygotowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (pdf) oraz na stronie internetowej DAAD https://www.daad.pl/pl/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 października 2018 roku, 9:30