fbpx W sprawie zapobiegania w UG agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców | Wydział Nauk Społecznych

W sprawie zapobiegania w UG agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców | Wydział Nauk Społecznych

W sprawie zapobiegania w UG agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12,

osobiście Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

e-mail:  ksb@ug.edu.pl ,

telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12,

personally Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8room's number 215 and 216 .

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 października 2018 roku, 11:04