Wydział Nauk Społecznych w projekcie PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) | Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych w projekcie PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

Wydział Nauk Społecznych uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.

Loga UE

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 września 2018 roku, 8:31