Wizyta Profesorów z Wietnamu | Wydział Nauk Społecznych

Wizyta Profesorów z Wietnamu

W ramach podpisanej umowy o współpracy akademickiej pomiędzy University of Social Sciences and Humanities-Vietnam National University w HanoiUniwersytetem Gdańskim, gościmy na Wydziale Nauk Społecznych od 7 do 20 maja 2018 r. profesorów z Wietnamu: panią prof.  Do Ngoc Khanh, panią prof. Truong Thi Khanh Ha i pana prof. Le Van Hao.

7 maja 2018 r. odbyło się w Rektoracie UG spotkanie zaproszonych gości z władzami rektorskimi, dziekańskimi WNS i dyrekcją Instytutu Psychologii, podczas którego omówiono szczegóły współpracy między uniwersytetami, w ramach której realizowana będzie m.in. wymiana akademicka w zakresie tworzenia i realizacji programów nauczania i wspólnych projektów badawczych. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zakończyło się spacerem po kampusie uniwersyteckim oraz zwiedzaniem Gdańska.

Podczas pobytu profesorowie prowadzą na WNS wykłady dla studentów:

  • Clinical Psychology: Building Motivation and Commitment to Treatment - prof. Do Ngoc Khanh
  • The advantages and consequences of obligations and filial piety in the Social Oriented Community - prof. Truong Thi Khanh Ha
  • What makes Asians happy? Factors of Human Happiness - prof. Truong Thi Khanh Ha
  • Cross-Cultural Psychology: Why culture matters - prof. Le Van Hao
  • Positive Discipline (in homes and schools) - prof. Le Van Hao.

Kolejne dni wizyty to spotkania, wykłady i wymiana doświadczeń, których celem jest pogłębianie rozwoju edukacji międzykulturowej w obu instytucjach.

Zdjęcie w galeriiZdjęcie w galeriiZdjęcie w galeriiZdjęcie w galeriiZdjęcie w galeriiZdjęcie w galeriiZdjęcie w galeriiZdjęcie w galeriiZdjęcie w galerii
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 maja 2018 roku, 7:05